Reporter&Thai Army

แม่ทัพภาคที่ 3 รับมอบผ้าห่มกันหนาว 1,000 ผืน จาก บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล….. “ มอบไออุ่น คลายหนาวประชาชน ”

แม่ทัพภาคที่ 3 รับมอบผ้าห่มกันหนาว 1,000 ผืน จาก บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล….. “ มอบไออุ่น คลายหนาวประชาชน ”

พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานรับมอบผ้าห่มกันหนาวจากบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล โดยมี คุณสมกมล จิราธิวัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล ณ บริเวณห้องโถงหน้าห้องรับรอง 2 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562

 

ด้วยบริษัทกลุ่มเซ็นทรัล นำโดย คุณสมกมล จิราธิวัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล พร้อมคณะมีความประสงค์มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับกองทัพภาคที่ 3 จำนวน 1,000 ผืน เพื่อสนับสนุนกองทัพภาคที่ 3 ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสภาพอากาศหนาวเย็นในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 3 ซึ่งประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูหนาวส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณภาคเหนือ ได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศหนาวเย็นโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ตามบริเวณเทือกเขาและหมู่บ้านชายแดน ซึ่งส่วนใหญ่ประสบปัญหาขาดแคลนเครื่องห่มกันหนาวเป็นจำนวนมาก กองทัพภาคที่ 3 ได้ดูแลความเดือดร้อนของประชาชนในทุกด้าน โดยให้ความช่วยเหลือในทันที หากเกิดภัยหรือความเดือดร้อน โดยไม่รอให้ขยายวงกว้าง รวมทั้งการป้องกันการเกิดภัยทุกชนิดด้วย กองทัพภาคที่ 3 จึงได้ดำเนินการ นำผ้าห่มกันหนาวที่ได้รับมอบไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่ห่างไกลและมีความจำเป็นมากที่สุดก่อน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศหนาวเย็นในช่วงนี้ได้ทันท่วงทีและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจต่อไป