Reporter&Thai Army

คนไทยไม่ทิ้งกัน เช็นทรัล,และทหารมอบเครื่องกันหนาว ชาวบ้านบ้านเขตภูพาน สกลนครมอบผ้าห่ม 3 พันครัวเรือน ช่วยกันหนาว

คนไทยไม่ทิ้งกัน เช็นทรัล,และทหารมอบเครื่องกันหนาว ชาวบ้านบ้านเขตภูพาน
สกลนครมอบผ้าห่ม 3 พันครัวเรือน ช่วยกันหนาว

นายประวิน การุญ นายกเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร เปิอเผยว่า พื้นที่ตำบลนาหัวบ่อ มีจำนวน 14 หมู่บ้าน และมีพื้นที่ติดกับเขาภูพาน มีพระธาตุภูเพ็ก และมีวัดถ้ำขามอยู่ใกล้ ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพในการทำเกษตร เช่นทำนา ทำนาปรัง ปลูกพืชฤดูแล้ง โดยบางส่วนได้รับน้ำจาก เขื่อนชลประทานน้ำอูน
เนื่องจากปีนี้มีอากาศหนาวเหน็บเป็นช่วง และเป็นระยะ ทำให้ชาวบ้านประสบกับความเดือดร้อนกับภัยหนาว ทาง ทต.ก็ได้จัดงบประมาณในการจัดหาผ้าห่มกันหนาวช่วยเหลือ แต่ก็ยังไม่เพียงพอ และต่อมาวันที่ 22 มกราคม ที่ผ่านมา พ.อ.ศักดิ์ชาย บุญสอน ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 26 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ( ผบ.นพค.26 สนภ.2 )พร้อมด้วย บริษัทเซ็นทรัล กรุ๊ป ได้นำเสื้อผ้า ผ้าห่ม กันหนาวมอบให้กับชาวบ้านที่ประสบภัยหนาว จำนวน 3,477 ครัวเรือน ประชากร 10,022 คน โดยมีนายสุวิชาญ ไชยโกมล นายอำเภอพรรณานิคม และชาวตำบลนาหัวบ่อ ร่วมรับมอบ ทำให้ประชาชนได้รับเครื่องนุ่งห่ม ในนามของชาวตำบลนาหัวบ่อจึงขอกราบขอบพระคุณ ทุกท่านในน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน ที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือครั้งนี้ ด้วย

////////////////////ทีมข่าว นสพ.คน นคร สกล