พะเยา สวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 63 แน่นวัด


พะเยา สวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 63 แน่นวัด

แทบทุกวัดในพื้นที่จังหวัดพะเยา จัดพิธีสวดมนต์ข้ามปี เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2563 คึกคัก โดยส่วนใหญ่คณะสงฆ์-พุทธศาสนิกชน ร่วมสวดมนต์ข้ามปี รวมทั้งสะเดาะเคราะห์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 63 แน่นวัด

ที่วัดบุญเกิด ตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ต่างร่วมกันทำพิธีสวดมนต์ข้ามปี เพื่อเป็นสิริมงคลในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ซึ่งในปีนี้ได้มีประชาชน ร่วมทำพิธีสวดมนต์ข้ามปี วิถีไทย วิถีพุทธ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 เป็นจำนวนมาก ขณะที่วัดอนุมัติวงศ์ ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ได้จัดพิธีสวดมนต์ข้ามปี นอกจากนั้นยังได้จัดให้มีพิธีสืบชะตา สะเดาะเคราะห์ ให้แต่ละวันเกิด เพื่อให้สิ่งที่ไม่ดีจากปีเก่าหลุดพ้นและให้พบแต่สิ่งดีในปีใหม่นี้

ทั้งนี้จังหวัดพะเยาร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดพะเยา ได้จัดสวดมนต์ข้ามปีประกอบด้วยสวดมนต์ทำวัตรเย็น การเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตา การเจริญจิตรภาวนา การแสดงพระธรรมเทศนา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ครอบครัว สังคมและเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 สำหรับการสวดมนต์ข้ามปีทางวัดต่างๆในจังหวัดพะเยาได้จัดพิธีสวดมนต์ข้ามปีกันทั่วทุกอำเภอของจังหวัดพะเยา โดยในปีนี้มีพุทธศาสนิกชน มาร่วมเป็นจำนวนมาก

,