นครนายก วัดอุดมธานีพระอารามหลวง จัดสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ คณะสงฆ์จังหวัดนครนายก ร่วมกับหน่วยงานราชการ จัดสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่า วิถีไทย ต้อนรับปีใหม่ วิถีธรรม วิถีพุทธ พุทธศักราช 2563


นครนายก วัดอุดมธานีพระอารามหลวง จัดสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
คณะสงฆ์จังหวัดนครนายก ร่วมกับหน่วยงานราชการ จัดสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่า วิถีไทย ต้อนรับปีใหม่ วิถีธรรม วิถีพุทธ พุทธศักราช 2563

ที่วัดอุดมธานี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก คณะสงฆ์จังหวัดนครนายก ร่วมกับจังหวัดนครนายก ,สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก,สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก จัดสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่า วิถีไทย ต้อนรับปีใหม่ วิถีธรรม วิถีพุทธ โดยมีนายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานสงฆ์ พระสิทธิวรนายก รองเจ้าคณะจังหวัดนครนายก เจ้าอาวาสวัดเขาทุเรียน พระครูปริยัติโพธิสุนทร เจ้าคณะอำเภอเมืองนครนายก เจ้าอาวาสวัดอุดมธานี พระอารามหลวง เป็นประธานสงฆ์ พร้อมมีพุทธศาสนิกชน มาร่วมในพิธีสวดมนต์ข้ามปี เพื่อความเป็นศิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ จำนวนมาก

ภายในบริเวณงาน พระสงฆ์ สามเณร สวดเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมผู้เข้าร่วมในพิธีสวดมนต์ข้ามปี ต่อมาสวดเจริญชัยมงคลคาถา นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ประธานในพิธี ลั่นฆ้อง เจ้าหน้าที่ลั่นกลองและระฆัง จากนั้น พระสืทธิวรนายก รองเจ้าคณะจังหวัดนครนายก กล่าวสัมโมทนียกถา เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563 ต่อมานายนายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก กล่าวอวยพรวันขึ้นปีใหม่ พระสงฆ์ ประพรมน้ำพระพุทธมนต์เป็นอันเสร็จพิธี
ด้วยวัดอุมธานี พระอารามหลวง ได้จัดสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เป็นประจำทุกปี เพื่อให้เป็นของขวัญแก่ประชาชน อาทิสวดมนต์เจริญจิตตภาวนา ข้ามปีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลแก่ชีวิตและสังคม ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม

สมบัติ เนินใหม่// รัชชานนท์ เนินใหม่// นครนายก

,