คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดเชียงรายร่วมสวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย พ.ศ. 2563


คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดเชียงรายร่วมสวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย พ.ศ. 2563

ค่ำวันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่่ วัดพระธาตุดอยตุง ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีอาเซียน ถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย พุทธศักราช 2563 ไทย-เมียนมาร์ เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตลอดทั้งพระบรมวงศานุวงค์ทุกพระองค์ โดยมี พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอแม่สาย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยประชาชน ร่วมเจริญภาวนา ปฏิบัติธรรม และสวดมนต์เป็นสิริมงคลให้ประเทศไทย ครอบครัว และตนเอง ตลอดจนเป็นแรงจูงใจให้ประชาชน ลด ละ เลิก อบายมุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ ด้วยความน้อมนำพระพุทธศาสนามาเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติ อันเป็นมงคลธรรมแก่ชีวิต

พร้อมกันนี้ ที่วัดพระแก้ว พระอารามหลวง ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายได้จัดพิธีสวดมนต์ข้ามปี โดยมี พระรัตนมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก เพื่อส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่ 2563 และถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อเสริมบารมี รับปีใหม่ และเสริมสิริมงคลทั่วไทย เสริมสิริมงคลแก่ชีวิตในศักราชใหม่ ปี 2563

และที่วัดบ้านเหล่า (ธ) ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย พระสิริวัฒโนดม เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย ธรรมยุติกนิกาย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย พ.ศ. 2563 เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงค์ทุกพระองค์ โดยมีประชาชน ร่วมเจริญภาวนา ปฏิบัติธรรม และสวดมนต์เป็นสิริมงคลให้ประเทศไทย ครอบครัว และตนเอง ตลอดจนเป็นแรงจูงใจให้ประชาชน ลด ละ เลิก อบายมุขในช่วงเทศกาลปีใหม่อีกด้วย

ทั้งนี้ กิจกรรมการสวดมนต์ข้ามปี นอกจากจะยังคุณประโยชน์แก่ผู้เจริญสติแล้ว ยังเป็นการโน้มนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ ให้ผู้เจริญด้วยสติทำความดี ละเว้นความชั่ว และทำจิตใจให้ผ่องใส ส่งผลให้ผู้ประพฤติปฏิบัติมีแต่ความงดงาม และยังเป็นกุศโลบายช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจรบนท้องถนนช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในทางอ้อมได้อีกด้วย

??????????????⛽??
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
01/01/63

,