จันทบุรี-พุทธศาสนิกชน ประชาชน ร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคล ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ โดยทุกวัดพร้อมใจจัดกิจกรรม


จันทบุรี-พุทธศาสนิกชน ประชาชน ร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคล ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ โดยทุกวัดพร้อมใจจัดกิจกรรม

ค่ำวันนี้ ( 31 ธ.ค.62 ) ที่วัดบูรพาพิทยาราม ( พระอารามหลวง ) นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน พุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เสริมสิริมงคล ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ เริ่มต้นปีใหม่ด้วยสิ่ง ดี ๆ ที่เป็นมงคล ลด ละ เลิกอบายมุข น้อมนำหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเพื่อความผาสุขของตนเองและครอบครัว โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้ต่อไปพระฤกษ์ประทานของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ก่อนถวายต่อ พระราชจันทโมลี เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี ประธานสงฆ์ ที่นำคณะสงฆ์ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ บทธัมจักกัปปวัตนสูตร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประเทศชาติและประชาชนเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พร้อมทั้งนำพุทธศาสนิกชน ประชาชนร่วมเจริญจิตภาวนา ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ และในเวลา 00.00 น.ประธานในพิธีได้ลั่นฆ้องชัยจำนวน 9 ครั้ง พระสงฆ์สวดชัยมงคล ชยันโต นอกจากที่วัดบูรพาพิทยาราม ( พระอารามหลวง ) แล้ว ทุกวัดในจังหวัดจันทบุรีได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรมและมีประชาชนร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก