ข่าว ร้อยเอ็ด

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดจัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0) ช่วยเหลือประชาชนในการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ที่ อำเภอเมืองสรวง

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดจัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0) ช่วยเหลือประชาชนในการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ที่ อำเภอเมืองสรวง
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นาย สัมฤทธิ์ วงศ์จำปา เทศมนตรีตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง เมืองสรวง เปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it Center Thailand 4.0) ที่ เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด คณะครูวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองหิน นักศึกษา และชาวตำบลหนองหินเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

นายจำเนียร สุมาริธรรม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด กล่าวว่า ด้วยรัฐบาลได้มอบหมายให้สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนในพื้นที่เป้าหมายในวันที่ 1- 6 มีนาคม 2562 มีความมุ่งหวังที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ โดยมีกิจกรรมที่หลากหลายประกอบด้วย ซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร เครื่องยนต์ เนื่องจาก รถจักรยานยนต์ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ยกระดับฝีมือช่างชุมชน พัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีชุมชนและจัดฝึกอบรมอาชีพเพื่อสร้างอาชีพให้ชุมชนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย โดยวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ได้เลือกกลุ่มเป้าหมาย ณ ชุมชนเทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินการระหว่างวันที่1- 6 มีนาคม 2562
มีคณะครู และนักศึกษา ร่วมออกให้บริการ จำนวน 30 คน

///////////////////
-เครดิต-ภาพข่าว
คมกฤช พวงศรีเคน
ศรีไพร ทูลธรรม -‘รายงาน
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด