ข่าว ร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมบันทึกเทปประชาสัมพันธ์การจัดงาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” ประจำปี 2562

วันนี้ (1 มีนาคม 2562) เวลา 09.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมบันทึกเทปประชาสัมพันธ์การจัดงาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” ประจำปี 2562 ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานขอนแก่น ได้ทำการส่งเสริมประชาสัมพันธ์กิจกรรม เทศกาล งานประเพณีที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด โดยงาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” นับเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่มีความโดดเด่น ซึ่งสามารถถ่ายทอดวิถีวัฒนธรรมอันดีของจังหวัดร้อยเอ็ดได้เป็นอย่างดี จึงได้ประชาสัมพันธ์การจัดงาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” ในรายการวันใหม่ ซึ่งจะออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ในวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์เวลา 09.00 น. เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาร่วมงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 10 มีนาคม 2562 ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด และเกาะกลางบึงพลาญชัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด