Reporter&Thai Army

บก.ควบคุม กกล.รส.จว.พร. โดย พ.อ.ทรงยศ ทองก้อน ผบ.กกล.รส.จว.พ.ร. มอบหมายให้ ร้อย.รส.ที่ ๒ พร้อมกับกำลังพล ม.พัน.๑๒ พล.ม.๑ และจิตอาสา ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ ทำ ความสะอาดสถานีขนส่งจังหวัดแพร่

เมื่อ ๐๑๑๓๓๐ เม.ย.๖๒ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.พร. โดย พ.อ.ทรงยศ ทองก้อน ผบ.กกล.รส.จว.พ.ร. มอบหมายให้ ร้อย.รส.ที่ ๒ พร้อมกับกำลังพล ม.พัน.๑๒ พล.ม.๑ และจิตอาสา ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ ทำ ความสะอาดสถานีขนส่งจังหวัดแพร่ ในกิจกรรม ข้าราชการจิตสาธารณะ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมประมาณ ๓๐๐ คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย