Reporter&Thai Army

กกล.รส.จว.น.น. โดย หมู่.รส.ที่๓ มว.รส.ที่๒ ร้อย.รส.ที่๑ มทบ.๓๘ (อ.ภูเพียง) ร่วมกับส่วนราชการ อ.ภูเพียง และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม “ข้าราชการจิตสาธารณะ” ภายใต้หัวข้อ “ข้าราชการไทย มีน้ำใจนักกีฬา เป็นเจ้าบ้านอาสา พาเที่ยวไทย”

เมื่อ ๐๑๑๓๓๐ เม.ย.๖๒ กกล.รส.จว.น.น. โดย หมู่.รส.ที่๓ มว.รส.ที่๒ ร้อย.รส.ที่๑ มทบ.๓๘ (อ.ภูเพียง) ร่วมกับส่วนราชการ อ.ภูเพียง และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม “ข้าราชการจิตสาธารณะ” ภายใต้หัวข้อ “ข้าราชการไทย มีน้ำใจนักกีฬา เป็นเจ้าบ้านอาสา พาเที่ยวไทย” ในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๒ โดยเก็บใบไม้และขยะ ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ต.ม่วงตึ๊ด อ.ภูเพียง โดยมี นายดลภาค เนตรใส นอภ.ภูเพียง เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมจำนวน ๑๐๐ คน