จังหวัดสระแก้วสร้างบ้านให้กับเด็กพิการ จำนวน 2 หลัง ตาม โครงการกองทุนเงิน 10 บาท ช่วยบ้าน 10 หลัง


จังหวัดสระแก้วสร้างบ้านให้กับเด็กพิการ จำนวน 2 หลัง ตาม โครงการกองทุนเงิน 10 บาท ช่วยบ้าน 10 หลัง เพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัย ที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม ให้แก่ผู้พิการและผู้มีฐานะยากจน
ที่ บ้านเลขที่ 192 หมู่ที่ 6 ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นางสุปราณี ชาตไพสิฐ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสาลงพื้นที่บ้านดังกล่าวเพื่อร่วมแรงร่วมใจช่วยกันสร้างที่พักอาศัยให้แก่

 

ครอบครัวของเด็กหญิงวนิดา อ่อนตา ซึ่งเป็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว และไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคและบริโภคเบื้องต้นให้แก่ครอบครัว เด็กหญิงวนิดา อ่อนตา หลังจากนั้นได้เดินทางไปที่ บ้านเลขที่ 138 หมู่ที่ 17 ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้วเพื่อร่วมแรงร่วมใจสร้างบ้านให้แก่ ครอบครัวของเด็กชายสุริยา บุญวงศ์ ซึ่งเป็นผู้พิการทางสติปัญญา โดยบ้านทั้ง 2หลังมีสภาพที่ทรุดโทรม จังหวัดสระแก้วจึงช่วยกันระดมทุนเพื่อสร้างบ้าน ตามโครงการกองทุนเงิน 10 บาท สร้างบ้าน 10 หลัง ให้แก่ ครอบครัวของเด็กผู้พิการทั้ง 2 คน โดยนำเงินที่ได้จากการบริจาคมาซื้อแค่วัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมและสร้างที่อยู่อาศัย ส่วนในเรื่องแรงงานในการสร้างบ้านนั้นเป็นการร่วมแรงร่วมใจของจิตอาสา ทหารและทุกภาคส่วนได้ช่วยกันเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการและผู้มีฐานะยากจน

นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า โครงการกองทุน 10 บาท ช่วยบ้าน 10 หลัง จังหวัดสระแก้วจัดตั้งขึ้นเพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัย ที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม ให้แก่ผู้พิการและมีฐานะยากจน ซึ่งวันนี้ถือเป็นโอกาสที่ข้าราชการ ทหาร ตำรวจและประชาชนได้ร่วมแรงร่วมใจกันช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย โดยจังหวัดสระแก้วได้จัดตั้งกองทุนเงิน 10 บาท ช่วยบ้าน 10 หลัง จังหวัดสระแก้ว ซึ่งจะนำเงินส่วนนี้ไปรวมกับ กาชาดจังหวัดสระแก้ว พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ไปซ่อมแซมบ้านให้กับผู้พิการและผู้มีฐานะยากจน จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนช่วยกันร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้พิการและผู้มีฐานะยากจน ให้มีที่อยู่อาศัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น กับ โครงการเงิน 10 บาท บ้าน 10 หลัง จังหวัดสระแก้ว สามารถร่วมบริจาคได้โดยการโอนผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว ชื่อบัญชี “กองทุนเงิน 10 บาท ช่วยบ้าน 10 หลัง จังหวัดสระแก้ว” เลขที่บัญชี 236-0-89364-5

https://youtu.be/SdV3Zma58no