ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด…ทุเรียนป่า(เกิดตามธรรมชาติ)ที่ดงแม่เผต ต.ภูเขาทอง อ.โพธิ์ชัย.

https://youtu.be/tcltDDo6lZM

https://youtu.be/JeL50wxudKI

https://youtu.be/92gwgsZI_qQ

ร้อยเอ็ด…
ทุเรียนป่า(เกิดตามธรรมชาติ)ที่ดงแม่เผต ต.ภูเขาทอง อ.โพธิ์ชัย.*ประวัติทุเรียนในประเทศไทยในหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยสมัยอยุธยา ที่เขียนขึ้นโดยซีมง เดอ ลา ลูแบร์ (Simon de la Loubère) หัวหน้าคณะราชทูตจากประเทศฝรั่งเศสในสมัยนั้น ตีพิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2336 ตอนหนึ่งได้ระบุเรื่องเกี่ยวกับทุเรียนไว้ว่า “ดูเรียน (Durion) หรือที่ชาวสยามเรียกว่า “ทูลเรียน” (Tourrion) เป็นผลไม้ที่นิยมกันมากในแถบนี้.จากหลักฐานดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า มีการปลูกทุเรียนในภาคกลางของประเทศไทยตั้งแต่สมัยอยุธยา ส่วนจะเข้ามาจากที่ไหน และโดยวิธีใด ไม่ปรากฏหลักฐาน(ที่มา:สารานุกรมเสรี)**วันนี้พุธที่ 1 พ.ค.2562 ทีมข่าวท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ดออกพิสุจน์ทราบทุเรียนป่าเกิดตามธรรมชาติจากปากชาวบ้านคำผะอุง ตำบลภูเขาทอง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด.สถานที่ เชิงเขา(ภูกุ้มข้าว) ชาวบ้านเรียกอ่างขอนยูง ริมถนน R-9 ถนนสี่เลนส์ตัดใหม่ บ้านภูเขาทอง ม.9 ต.คำผะอุง อ.โพธิ์ชัย พบต้นทุเรียน 2 ต้นสูงประมาณ 10 เมตร มีผล หนีงต้น 10 ลูก อีกต้นไม่ออกผลบริเวณใกล้กันพบกล้วยไม้หินและมะไฟป่า…ไม้ป่าหลายชนิด***คุณแม่ทอง คัณฑมาศ อายุ 65 ปี บ้านเลขที่ 60 ม.9 บ้านภูเขาทอง ต.คำผะอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด พร้อมเพื่อนบ้านอีกสี่คนเป็นผู้นำทางทีมข่าวสันนิษฐานให้ฟังว่าทุเรียน สองต้นนี้น่าจะเกิดจากเมล็ดทุเรียนที่ชาวต่างชาตินำมารัปทานเมื่อ สิบปีก่อนเพราะบริเวณเชิงเขานี้ มีน้ำตก และทิวทัศน์สวย และอ่างน้ำตามธรรมชาติชื่อ”อ่างขอนยูง”พร้อมบอกทีมข่าวว่าอีกประมาณ อาทิตย์ถึงขึ้นมาชิมรสชาติ”ทุเรียนป่า”ใหม่นะหากไม่โดนขโมยไปก่อน….
ทีมข่าวร้อยเอ็ด/ถ่ายภาพ-รายงาน