ข่าว ร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด-เปิดโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง หลักสูตรสัคคสาสมาธิ รุ่นที่ 1/2562

จังหวัดร้อยเอ็ด-เปิดโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง หลักสูตรสัคคสาสมาธิ รุ่นที่ 1/2562

วันนี้ (1 พฤษภาคม 2562)เมื่อเวลา 09.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง หลักสูตรสัคคสาสมาธิ รุ่นที่ 1/2562
ณ ศาลาเอนกประสงค์ เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด 

โดยเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ตระหนักและให้ความสำคัญ ในการพัฒนาความประพฤติ ของผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด ตามนโยบายเน้นหนักของอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ปี พ.ศ. 2562 ราชทัณฑ์ 4S คือ Succes ความสำเร็จของงานคือการคืนคนดีให้กลับคืนสู่สังคมได้อย่างแท้จริง ภายใต้นโยบาย 5 ก้าวย่างแห่งการเปลี่ยนแปลง โดยก้าวย่างที่ 4 การพัฒนาผู้ต้องขังตามหลักสูตรสัคคสาสมาธิ และก้าวย่างที่ 5 การสร้างการยอมรับจากสังคม โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันพลังจิตตานุภาพ จัดทำหลักสูตรและส่งบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังทั้งชายและหญิง อบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจำนวน 100 ชั่วโมงระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2562
ณ ศาลาเอนกประสงค์เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด


ขอขอบคุณ
**เครดิต **ภาพ-ข่าว,ป.ธนภัทร
ผู้รายงานข่าว«:» ศรีไพร ทูลธรรม
ผู้สื่อข่าว«:» สำนักข่าว สำนักข่าว
ประจำจังหวัด«:» ร้อยเอ็ด