Uncategorized

กรณีมีรถบัสวิริยะทัวร์ เกิดนำมันเครื่องรั่วใหลลงบนถนนพหลโยธิน หมายเลข1

เมื่อ 312000 ก.ค.61 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ก.พ. ร้อย.รส.ที่ 2 มว.รส.ที่ 1 หมู่.รส.ที่ 2 อ.เมือง(ร.14 พัน.3), กอ.รมน.จว.ก.พ.ร่วมกับ จนท.ตร.สภ.ทรงธรรมฯ กรณีมีรถบัสวิริยะทัวร์ เกิดนำมันเครื่องรั่วใหลลงบนถนนพหลโยธิน หมายเลข1 กำแพงเพชร-ตาก (ขาขึ้น) บริเวณหน้าโรงเรียนสหวิทยาคม ม.3 ต.ทรงธรรม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร เป็นระยะทาง 150 เมตร ทาง ชป.ทรงธรรมฯ จึงร่วมกับ จนท.ตร.สภ.ทรงธรรมฯนำทรายมากลบเพื่อไม่ให้ถนนลื่น และเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย