ข่าวเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่รณรงค์ลำไยบริโภคสด นำเมนูข้าวเหนียวเปียกลำไยขึ้นเมนูอาหารว่างประชุมหัวหน้าส่วนฯครั้งที่7″

“จังหวัดเชียงใหม่รณรงค์ลำไยบริโภคสด นำเมนูข้าวเหนียวเปียกลำไยขึ้นเมนูอาหารว่างประชุมหัวหน้าส่วนฯครั้งที่7”

วันที่ 31กรกฎาคม2561 เวลา 09.00 น.นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่ 7/2561 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่โดยนายสมพล แสนคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ กระเทียมจากผู้ปลูกกระเทียม กิโลกรัมละ45บาท และไม้ผลลำไยบริโภคสด/ช่อในราคากิโลกรัมละ35บาท 3 กิโลกรัม 100บาท ซึ่งเป็นการกระจายผลผลิตโดยนำผลผลิตจากตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกลำไยแปลงใหญ่อำเภอสันป่าตอง กลุ่มแปรรูปลำไยจากสารภี ดอยหล่อ”ลำไย”ผลไม้ดีผลไม้เด่นคู่บ้านคู่เมืองจากแหล่งลำไยคุณภาพเชียงใหม่รวมทั้งในโอกาสนี้ได้นำลำไยแปรรูปเป็นอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมเป็นเมนูข้าวเหนียวเปียกลำไยที่นอกจากลำไยบำรุงร่างกายเป็นผลไม้มงคลในความเชื่อของชาวจีนมีคุณสมบัติคล้ายโสม อีกทั้งยังได้รับประโยชน์จากข้าวก่ำ ข้าวเหนียว อีกด้วย ซึ่งในครั้งนี้ได้รับความสนใจและช่วยอุดหนุนเกษตรกรจากผู้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างมากนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ยังฝากความห่วงใยเกษตรกรผู้ปลูกเน้นทิศทางยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรรวมถึงนวัตกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงสินค้าของผู้บริโภคอีกด้วย