ข่าวเชียงใหม่

“เกษตรเชียงใหม่ติดตามสถานการณ์ลำไยคุณภาพเชียงใหม่”

“เกษตรเชียงใหม่ติดตามสถานการณ์ลำไยคุณภาพเชียงใหม่
วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 นายสมพลแสนคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ออกติดตามสถานการณ์การผลิตลำไยที่ออกสู่ตลาดในช่วงเดือนสิงหาคมซึ่งถือว่าเป็นลำไยในฤดูการผลิตซึ่งคาดการณ์ผลผลิตในฤดูปี 2561 นี้ประมาณ 137,219 ตัน ซึ่งสถานะการผลิตที่ผ่านมา ลําไยได้ทยอยออกสู่ตลาดตั้งแต่ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงปัจจุบันคิดเป็นผลผลิตทั้งสิ้น42,025ตัน คิดเป็นเกือบ 40% ราคาปัจุบันอยู่ที่ รูดร่วงอยู่ที่ AA = 24 A=13 B=5 C=1 และสด/ช่ออยู่ที่ AA=31 A=27 B =16และAA+A=22-25และในช่วงนี้ปริมาณลำไยรูดร่วงที่เกษตรกรนำไปขาย ณ จุดรับซื้อนั้นมีรูดร่วงผ่านเครื่องร่อนมีลำไยมีเกรดAA 40% A 30% B C 30% ซึ่งมีขนาดAAและA มากเพิ่มขึ้นเพราะลำไยนั้นแก่เต็มที่ ทำให้ผลขนาดใหญ่

สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนินนโยบายส่งเสริมการผลิตลำไยคุณภาพและออกนอกฤดูให้มากขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีการตัดแต่งทรงพุ่มรวมถึงการตัดแต่งช่อผล รวมถึงลดต้นทุนโดยผ่านศูนย์เรียนรู้การผลิตสินค้าเกษตรประจำอำเภอพร้อมกับแปลงต้นแบบการผลิตลำไยคุณภาพภายใต้ระบบการส่งเสริมแปลงใหญ่ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทั้ง 5 ด้านรวมถึงเพิ่มโอกาสการกระจายสินค้าพร้อมกับขับเคลื่อนทางด้านวางแผนการตลาดกับทางภาครัฐอาทิเช่นพาณิชย์จังหวัดสหกรณ์จังหวัด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและยังประสาน การเชื่อมโยงตลาดล่วงหน้าของแปลงใหญ่กับห้างค้าปลีกขนาดใหญ่และผู้ประกอบการรับซื้อกลุ่มแปลงใหญ่สารภีจะมีการซื้อขายประมาณไม่น้อยกว่า 160 ตันกลุ่มแปลงใหญ่อำเภอพร้าว ไม่น้อยกว่า 300 ตัน กลุ่มแปลงใหญ่อำเภสันป่าตองไม่น้อยกว่า 200 ตัน อีกทั้งร่วมกับหอการค้า ธกส ประสานจุดจำหน่าย ลำไย เป็นของฝาก ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด แยกแม่โจ้ นิ่มเดลี่ อยู่ระหว่างการติดต่อประสานงานและหากลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าร่วมโครงการ อีกมั้งเชิญชวน เชิญชวนผู้ประกอบการโรงแรมจังหวัดเชียงใหม่ ให้นำลำไยเป็นเมนูอาหารและของหวานหรือทานสดอีกด้วย