นักศึกษาทหารกองประจำการกองบิน ๔๑ เข้าเยี่ยมชม ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง กองบิน ๔๑


นาวาอากาศเอก สุนทร ผ่องอำไพ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ มอบหมายให้ นาวาอากาศโท เอกวิทย์ โชติเชย ผู้บังคับกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔๑

ให้การต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี ดร.เอกพจน์ เกษมกุลทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองเชียงใหม่และคณะ ในโอกาสพานักศึกษาทหารกองประจำการกองบิน ๔๑ เข้าเยี่ยมชม ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง กองบิน ๔๑ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑