Uncategorized

จังหวัดศรีสะเกษเปิดป้ายสถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษในการปฏิบัติงานให้บริการประชาชน

จังหวัดศรีสะเกษเปิดป้ายสถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษในการปฏิบัติงานให้บริการประชาชน
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 นายศิริชัย สุวรรณแสน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานเปิดป้ายสถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษ โดยมี พลตำรวจตรี สุรเดช เด่นธรรม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ และพันตำรวจเอก วันปิติ พฤทธิกุล ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษ นำข้าราชการตำรวจ พ่อค้าและประชาชนจังวัดศรีสะเกษร่วมในพิธีเปิดป้ายเป็นจำนวนมากในโอกาสนี้ พระครูโกศลสิกขกิจ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ) ได้มอบครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์การจราจรเสื้อกันฝนและกระบองไฟฟ้าจราจร จำนวน 1 ชุด มูลค่า 50,000 บาท ให้แก่พันตำรวจเอก วันปิติ พฤทธิกุล ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ประจำสถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษ ต่อไป
พันตำรวจเอก วันปิติ พฤทธิกุล ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษ กล่าวว่า สถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษ ก่อตั้งเมื่อประมาณปี พ.ศ.2477 เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว ปัจจุบันการขยายตัวของเศรษฐกิจแลชุมชนมากขึ้น สำนักงานตำรวจแห่งได้จัดสรรงบประมาณประจำปี2560 ทำการก่อสร้างเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น งบประมาณ 30,000,000 บาท เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 เสร็จสิ้น เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 และทำการเปิดให้บริการแก่ประชาชนตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษในการปฏิบัติงานให้บริการประชาชน

************

บุญทัน ธุศรีวรรณ ข่าว/ภาพ