Uncategorized

มูลนิธิหลวงปุ่สรวงขอเชิญชวนร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

มูลนิธิหลวงปุ่สรวงขอเชิญชวนร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา12 สิงหามหาราชินี
พระครูโกศลสิกขกิจ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ ฝ่ายธรรมยุต กล่าวว่า จังหวัดศรีสะเกษร่วมกับมูลนิธิหลวงปุ่สรวง ได้กำหนดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 และในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 เป็นพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหามหาราชินี ที่วัดไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหามหาราชินี ติดต่อสอบถามรายละเอียดร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ ได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ โทร.045 612928 มือถือโทร. 085 6609 827 ในวันเวลาราชการ และที่มูลนิธิหลวงปุ่สรวงวัดไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ มือถือโทร. 081 2659 154 / 084 8326 951

************

บุญทัน ธุศรีวรรณ ข่าว/ภาพ