ข่าวเชียงใหม่

“รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการลำไย”

“รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการลำไย
วันที่1 สิงหาคม 2561 นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับนายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายสำราญ สารบรรณ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เกี่ยวกับการบริหารการจัดการลำไยภาคเหนือ ณ ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ครั้งนี้รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายสำราญ สาราบรรณ์ นำเสนอข้อมูล “สถานการณ์และแนวทางการบริหารจัดการผลผลิตลำไย ปี ๒๕๖๑”ส่วนทางด้านนายสมพล แสนคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ นำเสนอข้อมูล “แผนการบริหารจัดการผลผลิตลำไย ปี ๒๕๖๑ของจังหวัดเชียงใหม่”รวมถึงในครั้งนี้ประธาน ศพก. และแปลงใหญ่ลำไย อ.พร้าว จ.ชียงใหม่ นายอรรณพ คำนวล นำเสนอข้อมูล “การผลิตลำไยคุณภาพ”ที่ได้รับการสนับสนุนการผลิตลำไยคุณภาพด้วยการตัดแต่งช่อผล และต้นเพื่อให้ได้ลำไยคุณภาพภายใต้ระบบการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ของกรมส่งเวริมการเกษตรส่วนแผนการกระจายผลผลิตลำไยทั้งระบบจังหวัดเชียงใหม่ผ่านคณะกรรมการระดับจังหวัด ซึ่งมีประมาณการผลผลิตลำไยในฤดู 137,219 ตัน 32% แบ่งเป็นบริโภคสดภายในประเทศและนอกประเทศอาทิ จีน มาเลเซีย เวียดนามผ่านวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ โมเดิร์นแทรด สหกรณ์ จังหวัดปลายทาง และแปรรูปไม่ว่าจะเป็นรูปแบบกระป๋อง อบแห้งอีก 68% ทั้งนี้มีมาตรการทั้งการเชื่อมโยงตลาดล่วงหน้า ระหว่างแปลงใหญ่/กลุ่มเกษตรกร กับ ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ ได้แก่ บิ๊กซี/แม็คโคร/เทสโก้ โลตัส/ท็อปส์/เดอะมอลล์ ผ่านกลไกลประชารัฐ/สหกรณ์ ไม่น้อยกว่า3,000ตันยังมีวิสาหกิจชุมชน อีก 28 กลุ่ม นำแปรรูปและอบแห้งกว่า 6,780ตันอีกด้วย