Uncategorized

อำเภอจตุรพักตรพิมาน จัดกิจกรรมลงแขกดำนา เพื่อเชื่อมความสามัคคีระหว่างหน่วยงานและประชาชน

อำเภอจตุรพักตรพิมาน จัดกิจกรรมลงแขกดำนา เพื่อเชื่อมความสามัคคีระหว่างหน่วยงานและประชาชน
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 1 สิงหาคม 2561 นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอจตุรพักตรพิมาน เปิดการจัดกิจกรรมลงแขกดำนาเพื่อเชื่อมความสามัคคี ที่แปลงนาสาธิต สำนักงานเกษตรอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ตำรวจ ทหาร ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปกครองอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมนายพนมกร สินธุวา เกษตรอำเภอจตุรพักตรพิมาน กล่าวว่า กิจกรรมการลงแขก เป็นวัฒนธรรมประเพณีแห่งความเอื้อเฟื้อและเกื้อกูลกันของสังคมคนอีสานในอดีต ที่นับวันจะสูญหายไปเนื่องจากระบบเศรษฐกิจที่ใช้เงินตราเป็นตัวกำหนด เมื่อเทคโนโลยีทางการเกษตรเข้ามาสู่ชุมชนพร้อมกับการส่งเสริมให้มีการปลูกเพื่อขาย ยุคเศรษฐกิจเงินตราเป็นใหญ่จึงทำให้การช่วยเหลือเกื้อกูลกันยังอดีต กลายมาเป็นการว่าจ้างแรงงานแทน และวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามอย่าง การลงแขก จึงพลอยสูญหายไปด้วย เพื่ออนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีดั้งเดิมของอาชีพเกษตร จึงต้องการฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม การลงแขก ให้หวนกลับมาอีกครั้งหนึ่ง นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอจตุรพักตรพิมาน กล่าวว่า การจัดกิจกรรมลงแขกดำนา เพื่อเชื่อมความสามัคคีระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ตำรวจ ทหาร ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปกครองอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคีเครือข่ายเอกชน และยังเป็นการอนุรักษ์ประเพณีดั้งเดิมของอาชีพเกษตร ให้ซึมซับในวิถีชีวิต เกษตรกรแบบดั้งเดิม อีกครั้งได้จัดทำเป็นแปลงนาสาธิตเพื่อเป็นตัวอย่างและถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรในชุมชนได้รับองค์ความรู้ ในการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตข้าวนาปี และจะกลับมาจัดกิจกรรมอีกครั้ง ประมาณ 3 เดือน เมื่อถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวที่จะมาถึงกิจกรรมการลงแขกดำนาในครั้งนี้ ชาวอำเภอจตุรพักตรพิมาน ทุกภาคส่วน ขานรับนโยบายสร้างความสมัครสมานสามัคคี ของนายอำเภอจตุรพักพิมาน โดยร่วมเดินทางมาลงแขกดำนากันทั้ง 13 ตำบล และทีม วีไอพี อีก 1 ทีม โดยแบ่งลู่ดำนาออกเป็น 14 ลู่ ตำบลละ 1 ลู่ รวม 13 ตำบล อีก 1 ลู่ คือ วีไอพี นำโดย นายอำเภอ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจตุรพักตรพิมาน เกษตรอำเภอ เป็นต้น เพื่อแข่งกันดำนา หาทีผู้มชนะที่ 1 ของอำเภอ ผลปรากฏว่า ทุกทีมต่างเข้าเส้นชัยในระยะเวลาใกล้เคียงกัน ท่ามกลางเสียงเชียร์ของกองเชียร์ ลุ้นกันสนุกสนาน และสุดท้าย เสมอกัน ได้รับรางวัล คือ มัดกล้าทีมละหนึ่งมัด
เหยี่ยวข่าว/รายงาน