ข่าวการศึกษาและไอที

มูลนิธิช่วยเด็กยากจนประเทศญี่ปุ่น มอบทุนการศึกษาและชุดเครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียน ให้แก่นักเรียน ที่ จังหวัดร้อยเอ็ด

มูลนิธิช่วยเด็กยากจนประเทศญี่ปุ่น มอบทุนการศึกษาและชุดเครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียน ให้แก่นักเรียน ที่ จังหวัดร้อยเอ็ด


เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น ที่ หอประชุมโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการต้อนรับนายยุทะกะ อาราอี ประธานกรรมการมูลนิธิช่วยเด็กยากจน จากประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสที่นำคณะเดินทางมามอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กยากจน ที่ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2561 โดยมี นายสุธี ศรสวรรค์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดร้อยเอ็ด และกรรมการมูลนิธิช่วยเด็กยากจน ร่วมมอบทุนการศึกษา พร้อมด้วยชุดเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียนในพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 700 คน


นายสุธี ศรสวรรค์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า โดยมูลนิธิช่วยเด็กยากจน เป็นองค์กรการกุศลของผู้อุปการคุณชาวญี่ปุ่น ที่นับถือศาสนาเทนรีเคียว ได้ดำเนินการมอบชุดเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ให้กับนักเรียนยากจนในจังหวัดร้อยเอ็ดเริ่มตั้งแต่ปี พ. ศ. 2544 เป็นต้นมา ปีการศึกษา 2550 ทางมูลนิธิช่วยเด็กยากจนได้เพิ่มกิจกรรมการมอบทุนการศึกษา เพื่อเป็นการสนับสนุนค่าเล่าเรียนแก่เด็กนักเรียนอีกส่วนหนึ่งในปีการศึกษา 2561 นี้ ทางมูลนิธิยังได้ช่วยเด็กยากจนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นค่าเล่าเรียน จำนวน 700 ทุน ทุนละ 2,300 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,610,000 บาท และมอบชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน จำนวน 1,064 ชุด มูลค่า 2,357,080 บาท


ทั้งนี้ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้พิจารณานักเรียนเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่มูลนิธิช่วยเด็กยากจนกำหนดไว้ โดยมีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด ประสานความร่วมมือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 2 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 และสำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ในการคัดเลือกและนำเด็กนักเรียนเข้ารับทุนจำนวน 700 ทุน นับเป็นการช่วยเด็กยากจน ของผู้อุปการคุณชาวญี่ปุ่น นับเป็นภาพแห่งความมีจิตอาสาในการทำความดี และช่วยสร้างมิตรภาพอันดี ระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย

//////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
ส.ปชส.ร้อยเอ็ด