Uncategorized

นครนายก พิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตรแม่ดีเด่น

นครนายก พิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตรแม่ดีเด่น
เทศบาลเมืองนครนายก จัดพีมอบใบประกาศเกียรติบัตรแม่ดีเด่น ประจำปี 2561
ที่ห้องประชุมสภาเทสบาลเมืองนครนายก นายยงยศ อิสระเสนารักษ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครนายก เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติบัตรแม่ดีเด่น เทศบาลเมืองนครนายก คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาล แขกผู้มีเกียรติ และแม่ดีเด่นจำนวน 71 ท่าน ภายในพิธีประธานและแม่ดีเด่น ได้กล่าวคำถวายราชสดุดีฯถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้นนายยงยศ อิสระเสนารักษ์ นายกเทศมนตรีเทสบาลเมืองนครนายก ได้มอบใบประกาศเกียรติบัตรแก่แม่ดีเด่นพร้อมร่วมถ่ายรูปร่วมกันเป็นอันเสร็จพิธี
ด้วยเทศบาลเมืองนครนายกได้จัดพิธีมอบประกาศเกียรติบัตรแม่ดีเด่น สืบเนื่องมาจากวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมาปวงชนชาวไทยทั้งภาครัฐและภาคเอกชน พสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้พร้อมใจกันจัดงานเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นแม่ของปวงชนชาวไทย และในส่วนของเทศบาลเมืองนครนายก ได้กำหนดจัดพิธีในวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2661 มีแม่ดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกมาจากชุมชนในเขตเทศบาลเมืองนครนายก จำนวน 71 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ให้และเป็นผู้เสียสละ ดังคำที่ว่า ผู้ที่เราควรยกย่องนั้น คือ แม่ผุ้ให้กำเนิดเกิดมานั่นเอง

ภาพ/สมบัติ เนินใหม่
ข่าว/รัชชานนท์ เนินใหม่
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก