Reporter&Thai Army

กกล.รส.จว.ล.พ. โดย มว.รส.ที่ 2 ร้อย.รส.ที่ 1 (ร.7 พัน.1) จัดกำลังพล ร่วมกับ สภ.แม่ทา ทำการจัดตั้งจุดตรวจ เพื่อตรวจค้นและสกัดกั้นสิ่งผิดกฏหมาย ณ ด่านตรวจยาเสพติดถาวรแม่ทา (กาดสวนกล้วย

เมื่อ 31 ส.ค.61, 0800 – 1 ก.ย.61, 0200 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย มว.รส.ที่ 2 ร้อย.รส.ที่ 1 (ร.7 พัน.1) จัดกำลังพล ร่วมกับ สภ.แม่ทา ทำการจัดตั้งจุดตรวจ เพื่อตรวจค้นและสกัดกั้นสิ่งผิดกฏหมาย ณ ด่านตรวจยาเสพติดถาวรแม่ทา (กาดสวนกล้วย) ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จว.ล.พ. ผลการปฏิบัติฯ ตรวจพบผู้กระทำความผิด จำนวน 2 ราย ดังนี้.


1. นายนพกฤช มะอาจเลิศ อายุ 19 ปี บ้านเลขที่ 169 ม.3 ต.เเม่ถอด อ.เถิน จว.ล.ป.
ในข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า)ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย (โดยมีไว้ในครอบครองตั้งแต่ 15 เม็ดขึ้นไป)
พร้อมของกลางยาบ้า จำนวน 2,020 เม็ด
2. นายภาณุพงษ์ มะโนปิน อายุ 20 ปี บ้านเลขที่ 267 ม.5 ต.บ้านเอื้อม อ.เมือง จว.ล.ป.
ในข้อหาเสพและเป็นผู้ขับขี่รถ (รถจักรยานยนต์) เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย