Uncategorized

หน้าบ้านน่ามอง!!!เทศบาลรัษฏา ร่วมจิตอาสา จัดBig cleaning Day คลองท่าจีน

หน้าบ้านน่ามอง!!!เทศบาลรัษฏา ร่วมจิตอาสา จัดBig cleaning Day คลองท่าจีน

เทศบาลตำบลรัษฎา ร่วมกับอำเภอเมืองภูเก็ต สำนักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต พร้อมด้วยส่วนราชการต่าง ๆ ภาคประชาชนและเอกชนในพื้นที่ ร่วมกันดำเนินกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรม Big Cleaning Day แก้ไขปัญหาขยะในคลองท่าจีน ภายใต้โครงการหน้าบ้านน่ามอง วันนี้ (1 กันยายน 2561) เวลา 08.00 น. ณ ท่าเทียบเรือองค์การสะพานปลาหมู่ที่ 1 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรม Big Cleaning Day เก็บขยะในคลองท่าจีน ภายใต้โครงการหน้าบ้านน่ามอง ปีงบประมาณ 2561 เพื่อรณรงค์จิตสำนึกของประชาชนให้รู้ถึงคุณค่าของความสะอาดของสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่ต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยส่งเสริมภาพลักษณ์ให้ภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความสะอาด สวยงาม และเป็นวาระที่ทุกหน่วยงานและทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกันปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น โดยมีว่าที่ร้อยตรีวิกรม

จากที่ นายอำเภอเมือง เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากพลเรือตรีกฤษณะ กุณฑียะ ผู้ทรงคุณวุฒิจากทัพเรือภาคที่ 3 นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา, นายภีระพงศ์ พิสิฐคุณานนท์ ประธานสภาเทศบาลตำบลรัษฎา พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน บริษัท ซีพี ออล จำกัดชุมชน เครือข่ายจิตอาสา เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลรัษฎา, และประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 130 คน ได้ร่วมกันทำกิจกรรม โดยแบ่งเป็นการเก็บขยะในคลองท่สจีน บริเวณหน้าท่าเทียบเรือองค์การสะพานปลา และเก็บขยัในคลองท่าจีน โดยลงเรือประมงพื้นบ้านและเรือสปีดโบ้ทของภาคเอดชนในพื้นที่ เพื่อร่วมกันเก็บขยะในคลองท่าจีน

 

ชัยมงคล สุวรรณวงค์-/ภูเก็ต