Reporter&Thai Army Uncategorized

ภ.จว.เพชรบุรี จัดพิธีส่ง “พล.ต.ต.วิศาล” ย้ายดำรงตำแหน่ง ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต ต้อนรับ “พ.ต.อ.เทียนชัย” ผบก.ภ.จว.เพชรบุรี คนใหม่

ภ.จว.เพชรบุรี จัดพิธีส่ง “พล.ต.ต.วิศาล” ย้ายดำรงตำแหน่ง ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต ต้อนรับ “พ.ต.อ.เทียนชัย” ผบก.ภ.จว.เพชรบุรี คนใหม่

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ที่บริเวณลานกว้างหน้าตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี จัดพิธีส่งมอบหน้าที่การบังคับบัญชาและธงประจำหน่วย ภายหลังมีคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 561/2561 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 เรื่องให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน โดยให้ พล.ต.ต.วิศาล พันธุ์มณี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต และให้ พ.ต.อ.เทียนชัย คามะปะโส รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1 รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

ภายในพิธีดังกล่าว ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีต่อพล.ต.ต.วิศาล พันธุ์มณี เป็นจำนวนมาก โดย พ.ต.อ.เทียนชัย ได้กล่าวแสดงความยินดีต่อ พล.ต.ต.วิศาล ในโอกาสที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต และได้ประกาศเจตนารมณ์สานต่อนโยบายการปฏิบัติงานของพล.ต.ต.วิศาล เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัดเพชรบุรีให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน สังคมและประเทศชาติต่อไป
กสิพล ศิริลาภ-เพชรบุรี