Uncategorized

1 ตุลาคม จังหวัดเพชรบุรีจัดรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวบนพระนครคีรี

1 ตุลาคม จังหวัดเพชรบุรีจัดรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวบนพระนครคีรี
เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้ (1 ตุลาคม 2561) ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน พิธีบวงสรวง วางพวมาลา และพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำพระนครคีรีเนื่องในงานวันรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย นายกฤษฎา แก้วสองเมือง ปลัดจังหวัดเพชรบุรี นางวันเพ็ญ มังศรี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเพชรบุรีและหัวหน้าส่วนราชการ นางนงคราญ สุขสม ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี กรมศิลปากร ส่วนราชการ ภาคเอกชน ชาวเพชรบุรีเชื้อสายไททรงดำ และชาวเพชรบุรีเชื้อสายมอญ กลุ่มพลังมวลชน เข้าร่วม
เนื่องจากในปีนี้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี บางส่วนอยู่ระหว่างการซ่อมแซม การจัดงานในวันนี้จึงแบ่งพื้นที่การจัดงาน โดยเวลา 09.00 น.พิธีบวงสรวง จัด ณ พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาท ประธานวางพวงมาลัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวภายในพระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาทพราหมณ์จากกองพระราชพิธี สำนักพระราชวังประกอบพีบวงสรวงพระบรมรูปฯและสิ่งศักดิ์สิทธิประจำพระนครคีรี จากนั้น ประธานและคณะได้ไปที่บริเวณพระที่นั่งสันถาคารสถาน นางนงคราญ สุขสม ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี กรมศิลปากรกล่าวรายงาน ประธานวางพวงมาลาถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประธานกล่าวถวายราชสดุดี และนำผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายพระราชกุศลโดยพร้อมเพรียงกัน จบแล้วบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้นเป็นพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยพระราชเมธากรกวี เจ้าคณะจังหวัด (ธรรมยุติ)รองเจ้าอาวาสวัดสนามพราหมณ์ และพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์รวม 10 รูป
วันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2411 เป็นวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ รวมพระชนมายุ 64 พรรษา เสด็จดำรงสิริราสมบัติได้ 17 พรรษา 5 เดือน 29 วัน จากวันนั้นจนถึงวันนี้ 1 ตุลาคม 2561 เป็นเวลา 150 ปีล่วงมาแล้ว ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้เปี่ยมด้วยพระปรีชาญาณและทรงมีพระราชคุณูปการต่อประชาชนชาวไทยและชาวเพชรบุรีอย่างใหญ่หลวง เมื่อปี พุทธศักราช 2402 หรือกว่า 159 ปีล่วงมาแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สร้างพระราชวังขึ้นบนยอดเขามไหศวรรย์ พระราชทานนามว่า พระนครคีรี นับเป็นพระราชวังบนยอดเขาแห่งแรกของไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้วันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน กรมศิลปากร โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี ได้ร่วมกับจังหวัดเพชรบุรี จัดให้มีพิธีวางพวงมาลา พิธีบวงสรวงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตลอดจนสิ่งศักดิ์บนพระราชวังพระนครคีรี ณ พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาท และพิธีทำบุญถวายพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี ตลอดจนเชิญธงช้างเผือก ประดิษฐาน ณ หอชัชวาลเวียงชัย บนพระนครคีรี
กสิพล ศิริลาภ-เพชรบุรี