นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

พล.ต.กรีพล อุทิตสาร รองผู้ว่าฝ่ายทหาร ได้ส่งมอบหน้าให้ พ.อ.สืบสกุล บัวระวงศ์ รอง.มทบ.33 มารับหน้าที่เป็นรองผู้ว่าฝ่ายทหารแทน

เมื่อ 09.30 น.สำนักงาน กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ พล.ต.กรีพล อุทิตสาร รองผู้ว่าฝ่ายทหาร ได้ส่งมอบหน้าให้ พ.อ.สืบสกุล บัวระวงศ์ รอง.มทบ.33 มารับหน้าที่เป็นรองผู้ว่าฝ่ายทหารแทน โดย พล.ต.กรีพล อุทิตสาร จะไปปฏิบัติหน้าเป็น ผอ.สำนักปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดที่ 15 รับผิดชอบพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และ แม่ฮ่องสอน