นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

พล.ต.ดำรงค์ คงเดช ผอ.สนภ.3 นทพ. เข้าร่วมการประชุมผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงทั่วประเทศ ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายของผู้บังคับบัญชา และสอดคล้องกับแนวทางของรัฐบาล

เมื่อ 31 ต.ค.61
บก.ทท.(นทพ.)

โดย
พล.ต.ดำรงค์ คงเดช ผอ.สนภ.3 นทพ.

เข้าร่วมการประชุมผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงทั่วประเทศ ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายของผู้บังคับบัญชา และสอดคล้องกับแนวทางของรัฐบาล

โดยมี…พล.อ.ดร.ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผบ.นทพ. เป็นประธาน

ณ ห้องประชุมปิยามุมัง บก.นทพ.