Uncategorized

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัยจัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายโฆษกและพิธีกรงานประเพณีลอยกระทงฯจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2561

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัยจัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายโฆษกและพิธีกรงานประเพณีลอยกระทงฯจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2561วันนี้ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมคีรีมาศ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการฝ่ายโฆษกและพิธีกรงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2560 ที่กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16 – 25 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ และตลาด 800 ปี กรุงสุโขทัย ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย โดยมีนายธนศักดิ์ มากมิ่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ,พ.ต.อ.ธนวรรธน์ อยู่คง รอง ผบก.ภ.จว.สุโขทัย ,นางระพีพร มีสอาด ปชส.จังหวัดสุโขทัย และทีมโฆษกและพิธีเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง
สำหรับงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังสุโขทัย ประจำปี 2561 นี้ ยังคงเน้นการอนุรักษ์สืบสานศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม รูปแบบงาน ขรึม ขลัง อลังการ ชมการประกวดนางนพมาศ ประกวดกระทงเล็ก กระทงใหญ่ โคมชัก โคมแขวน การแสดงแสง-เสียงตำนานอาณาจักรสุโขทัย ข้าวขวัญวันเล่นไฟ ตำนานท้าวศรีจุฬาลักษณ์ การแสดงหมู่บ้านวิถีไทย ตลาดแลกเบี้ย ตลาดปสาน ชิมอาหารท้องถิ่นที่หลากหลายและชมการแสดงพลุ ตะไล ไฟพะเนียงที่ยิ่งใหญ่ตระการตา ตลอดจนการแสดงนาฏศิลป์ และการแสดงอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย โดยที่ประชุมได้มีการมอบหมายภารกิจ ให้แก่ทีมโฆษกพิธีกร ที่ทำหน้าที่ในการจัดงานประเพณีลอยกระทงในปีนี้ในทุกกิจกรรมอีกด้วย