Uncategorized ข่าว ปราจีน

สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ชวนประชาชนทำกระทงจากวัสดุที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ และอาหารปลา เพื่อปราจีนสะอาด ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข

สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ชวนประชาชนทำกระทงจากวัสดุที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ และอาหารปลา เพื่อปราจีนสะอาด ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี จัดกิจกรรมสนับสนุน ประเพณีวันลอยกระทง โดยการจัดโครงการ จังหวัดปราจีนบุรี สะอาด ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีลอยกระทง ภายใต้คอนเซป 1 ครอบครัว 1 กระทง 1 คู่ 1 กระทง 1 แก๊งค์ 1 กระทง คือจะมากี่คนจะเป็นหมู่คณะ หรือครอบครัว หรือแม้แต่คู่รักก็ขอให้ใช้กระทงเพียง 1 กระทง ทั้งนี้เพื่อลดปัญหาขยะตกค้างซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาน้ำเสียตามมาและส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำและระบบนิเวศน์ รวมทั้งสภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวม 

พร้อมกันนั้น สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี โดย นายแพทย์โชคชัย สาครพิทักษ์ ยังมีแนวคิดการนำวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสามารถเป็นอาหารสัตว์ ทั้งปลา ปู รวมทั้งสัตว์น้ำอื่นๆมาประดิษฐ์เป็นกระทงแฟนซีสวยงาม โดยการนำเอาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวโพด ร้อยเปอร์เซ็นต์ มาเป็นวัสดุหลัก จากนั้นมีการนำสีผสมอาหารมาผสมให้ดูสีสดใส ก่อนนำมาประกอบเป็นกระทงรูปแบบต่างๆตามความคิดของแต่ละคน ซึ่งในการประดิษฐ์กระทงจาก ข้าวโพดในครั้ง นี้ นายแพทย์ โชคชัย ยังได้ร่วมกับข้าราชการในสำนักงานที่มาช่วยกันปนระดิษฐ์ในช่วงพักเที่ยงเพื่อจะได้นำไปลอยในคืนวันเพ็ญเดือน 12 

.ในขณะเดียวกัน นพ.โชคชัย สาครพิทักษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ยืนยันว่า การนำเอาผลิตภัณฑ์ จากข้าวโพดมาทำกระทง ยังส่งผลดีต่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด คนงานในโรงงานแปรรูป และ สิ่งแวดล้อม หากพี่น้องประชาชนท่านใดมีความประสงค์อยากให้ทาง สาธารณสุขจังหวัดสอนการทำกระทงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วสามารถมาขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลา

https://youtu.be/q8DcMUIPAlA

/ชัชวาล ศิริปิ่น ผู้สื่อข่าวจังหวัดปราจีนบุรี