Uncategorized ข่าวเชียงใหม่

ร่วมฉลองพัดยศ สมโภชสัญญาบัตร

อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว
ร่วมฉลองพัดยศ สมโภชสัญญาบัตร

1 ธันวาคม 2562 เวลา 0900 น
เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฏาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯพระราชทานสถาปนาเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ให้แด่พระสงฆ์ทั่วประเทศ และในวันนี้ทางนายเจษฏา สรณวิช ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ ได้ร่วมเป็นประธานฝ่ายฆารวาสร่วมกับนายอุทัย สอนจีน ปลัดอาวุโสทำการแทนนายอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมในการสมโภชสัญญาบัตรพัดยศ และผ้าไตร พระครูวิมลบุญญาคม เจ้าคณะตำบลศรีดงเย็น เจ้าอาวาสวัดสันต้นเปา บ้านอ่าย อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ได้เลื่อนเป็นพระครูเทียบเจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ทางประชาชนและคณะศรัทธาธรรมสานุศิษย์จำนวนมาก

ได้เข้ามาร่วมในการแสดงความยินดีที่วัดบ้านสันต้นเปาได้มีพระสงฆ์ ได้รับการเลื่อนชั้นยศในครั้งนี้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีที่ประชาชนจำนวนมากต่างก็ได้มาร่วมแสดงความ ปิติ ยินดีแซ่ซ้องโปรยดอกไม้แสดงความเคารพในการที่พระครูได้รับสิ่งที่ดีดีและเป็นเครื่องยืนยันความดีที่มีพระในพื้นที่ของตัวเองได้รับการเลื่อนชั้นยศ ทางนายเจษฏา สรณวิช ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ได้อ่านประกาศการเลื่อนชั้นยศอย่างเป็นทางการ ในวิหารวัดสันต้นเปา บ้านอ่าย ตำบลศรีดงเย็น

อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ประชาชน ส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร กำนันผู้ใหญ่บ้าน เยาวชน ฯ มาร่วมแสดงความยินดี ทั้งในการแห่และการต้อนรับอย่างอบอุ่นในบรรยากาศที่ยิ้มแย้มแจ่มใสปิติยินดีกันทุกคนทุกครัวเรือน ซึ่งตามจริงแล้วพระครูวิมลบุญญาคม ได้มาพัฒนาวัดจากวัดเล็กๆที่ไม่มีความสมบูรณ์หลายสิ่งยังไม่มี ได้มาพัฒนาร่วมกับญาติธรรมชาวบ้าน หลายสิบปี จนทุกวันนี้ทางวัดมีพร้อมทุกสิ่งอย่างพร้อม จากการปฏิบัติตัวและพัฒนาวัดจนเจริญก้าวหน้ามาถึงทุกวันนี้