Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด…ตำบลโนนรังสืบสานประเพณีการอุปสมบท-พิธีแห่อย่าง!!!ดังกระหึ่ม!!!

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด…ตำบลโนนรังสืบสานประเพณีการอุปสมบท-พิธีแห่อย่าง!!!ดังกระหึ่ม!!!

พิธีการอุปสมบท นายพัฒน์พงษ์ จันทะวงค์-นายพงศ์พันธ์ พันพลู นายพิพัฒน์ พันพลูเพื่อ อุทิศส่วนกุศล แด่ญาติพี่น้องที่ล่วงลับฯโดยคุณพ่อเสรี-คุณแม่พันธ์ วินทะไชย พร้อมลูกหลาน.(เจ้าภาพ).
วันอาทิตย์ที่(1 ธันวาคม 2562 ) เวลา 09.00 น.ณ วัดป่า บ้านโนนรัง หมู่ที่1-2 ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด คณะศรัทธาญาติพี่น้อง ประชาชน ส่วนราชการสาธารณสุขตำบล ผู้นำอช.ตำบลตำรวจ ทหาร กำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม.เยาวชน ฯ มาร่วมแสดงความยินดีที่หลานชายบวชอุปสมบทฯ ทั้งในงานมีการแห่อย่างกระหึ่มเสียงดังก้องกังวาลโดยรอบพระอุโบสถมีเกจิ.อาจารย์ชื่อดังพระครูไพโรจนญาณคุณ,พระครูสถิตย์คุณาภิรมย์ เป็นผู้อุปสมบทพระอุปัชฌาย์,อนุสาวณาจารย์,กรรมวาจาจารย์เป็นผู้ประกอบพิธีทางพุทธศาสนาฯการต้อนรับของเจ้าภาพเป็นไปอย่างอบอุ่นในบรรยากาศที่ยิ้มแย้มแจ่มใสมีพิธีเลี้ยงพระ,โกนหัว,ถวายสังฆทาน,บายศรีสู่ขวัญนาค,อุปสมบทตามความเชื่อโบราณอานิสงส์ของการบวช”ประโยชน์อานิสงส์ที่ตัวผู้ขอบรรพชาจะได้รับนี้อย่างหนึ่ง-ประโยชน์อานิสงส์ที่ญาติทั้งหลายมีบิดา มารดา เป็นต้น จะได้รับ นี้อย่างหนึ่งประโยชน์ที่เพื่อนมนุษย์สัตวโลกทั้งหลายจะพึงได้รับ ตลอดจนศาสนาจะพึงได้รับร่วมกัน นี้อีกอย่างหนึ่ง ที่ว่า ในส่วนตัวเขานั้น ต้องได้รับอะไรใหม่เป็นของใหม่ และดีที่สุดที่เขาจะได้รับ คือให้ได้ มีการบรรพชาจริงนั่นแหละ เรียกว่าบวชจริง ให้เรียนจริง ให้ปฏิบัติจริง ให้ได้ผลจริงๆ นี้เรียกว่า บรรพชาจริงๆ ได้ผลจริง ในระหว่างที่เขาบรรพชาอยู่ ได้สิ่งที่ดีที่สุด ที่เขาควรจะได้ คือเรื่องของพระธรรมที่ทำให้บุคคลพ้นจากความทุกข์ นี่ประโยชน์ส่วนตัวของเขา ก็มีอยู่อย่างนี้แล้วขอให้เขาได้รับญาติทั้งหลายมีบิดามารดาเป็นต้น จะพึงได้อานิสงส์นี้ก็เพราะลูกของเราบวชจริง เรียนจริง ปฏิบัติจริงได้ผลจริง หรือว่าสอนผู้อื่นได้จริงด้วยก็ยิ่งดี ถ้าลูกหลานของเราบวชจริงอย่างนี้แล้ว บิดามารดาก็มีความปีติปราโมทย์ พอใจในธรรม ใน ศาสนานี้มากขึ้น การบวชของลูกจะทำให้มีอะไรๆ เกิดขึ้นหลายประการ เช่น ที่ว่า บิดามารดาจะมีศรัทธามากขึ้นมีความมั่นคงในพระศาสนามากขึ้น เรียกว่าเป็นญาติในพระศาสนามากขึ้นนั่นเอง เขาใช้คำอย่างนั้นมาแต่โบราณกาลแล้ว ที่ว่าพอลูกบวชแล้วพ่อแม่เป็นญาติในพระศาสนามากขึ้น เพราะฉะนั้นอานิสงส์ข้อนี้ได้แก่ ญาติทั้งหลาย มีบิดา มารดาเป็นต้นด้วย ได้แก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ทั้งมนุษย์ ทั้งเทวดา กระทั่งสากลจักรวาล และได้แก่ศาสนาด้วย ข้อนี้มันสัมพันธ์กันที่ว่า สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกับศาสนานั้นสัมพันธ์กัน อยู่ ถ้าศาสนายังมีอยู่ในโลก สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงก็ปลอดภัยสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจะปลอดภัย ก็เพราะมีศาสนาอยู่ในโลก ฉะนั้นเราทำศาสนาให้มีอยู่ในโลก ก็คือทำประโยชน์ให้เกิดแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ศาสนานี้จะมีอายุอยู่ได้ไม่สูญหายไปเสีย ก็เพราะว่า-มีคนบวชคนเรียน-มีคนปฏิบัติถูกต้อง-มีคนได้ผลของการปฏิบัติทั้งหมดนี้ที่เขาเรียกว่า ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ เป็นภาษาบาลี เราควรจะขอบใจคนที่ล่วงลับไปแล้ว ที่เขาสืบอายุพระศาสนาไว้จนมาถึงเรา เราต้องช่วยกันสืบต่อไป บวช 3 เดือนก็สืบ 3 เดือน บวช 2 เดือนก็สืบ 2 เดือน พอเราสึกออกไป ยื่นมอบหมายให้คนอื่นต่อไปอีก อย่าให้ขาดตอนได้ ฯ
#############
ศรีไพร ทูลธรรม:ภาพ/ข่าว
ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวประจำจังหวัดร้อยเอ็ด