ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวมุกดาหาร ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

มุกดาหาร กำหนดจัดงานวันรวมน้ำใจ ชาวจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2567

มุกดาหาร กำหนดจัดงานวันรวมน้ำใจ ชาวจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2567

นางอัญชลี กัลมาพิจิตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับเหล่ากาชาชาดจังหวัดมุกดาหาร กำหนดจัดงาน วันรวมน้ำใจ ชาวจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 22 ธันวามคม 2566 โดยเริ่มตั้งแต่ เวลา 08.00-12.00 น. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเพื่อรับบริจาคสิ่งของรางวัล ร้านนาวาพาโชค

จึงขอเชิญชวน ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาค สิ่งของหรือ เงินสด เพื่อสนับสนุนเป็นรางวัลร้าน นาวาพาโชค ในงานกาชาดและของดีจังหวัดมุกดาหารประจำปี 2567

สำหรับงานกาชาดและของดีจังหวัดมุกดาหารประจำปี 2567 กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-15 มกราคม 2567 รวม 9 วัน 9 คืน ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ทั้งนี้เพื่อหารายได้เป็นค่าใช้จ่ายตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ในการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย และกิจการสาธารณกุศลต่างๆ ในพื้นที่.

Cr. ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
#กาชาด