ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวมุกดาหาร ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

จังหวัดมุกดาหาร Kick off ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบจังหวัดมุกดาหาร และศูนย์ฯทุกอำเภอ รับลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ ตั้งแต่ 1 ธันวาคม นี้เป็นต้นไป

จังหวัดมุกดาหาร Kick off ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบจังหวัดมุกดาหาร และศูนย์ฯทุกอำเภอ รับลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ ตั้งแต่ 1 ธันวาคม นี้เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 (เวลา 08.00 น.) นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร โดยมี อัยการ ทหาร ตำรวจ ปลัดจังหวัด นายอำเภอ พร้อมหน่วยงานราชการ ร่วมในพิธี โดยศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบจังหวัดมุกดาหาร และอำเภอพร้อมให้บริการประชาชน ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม นี้ เป็นต้นไป

นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า นายกฯ ประกาศการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเป็นวาระแห่งชาติ และ ให้มีการต่อยอดนโยบายการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพลให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยกำหนดให้มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในระดับพื้นที่จังหวัด และอำเภอ เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างเป็นรูปธรรมและแก้ไขปัญหาหนี้สินรายย่อยเชิงรุกให้กับประชาชน โดยมีเป้าหมาย “รัฐต้องเป็นตัวกลาง” ในการไกล่เกลี่ยจนสามารถปิดหนี้ได้

โดย ขอให้ประชาชนที่เป็นลูกหนี้นอกระบบ สามารถลงทะเบียนขอคำปรึกษา ปัญหาความเดือดร้อน ผ่านคิวอาร์โค้ด หรือลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือได้ ณ ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบจังหวัดมุกดาหาร และศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ อำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง ตั้งแต่วันนี้ 1 ธันวาคม นี้เป็นต้น.

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร