Reporter&Thai Army นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

พ.อ.สืบสกุล บัวระวงศ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ม.(ท.) บูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับ กกล.รส.จว.ช.ม. ,ฝ่ายปกครอง อ.เมืองเขียงใหม่ ,สาธารณสุข จว.ช.ม. ,เทศบาลนครเชียงใหม่ ,ทสจ.ช.ม. ,อุตสาหกรรม จว.ช.ม. และ สนง.สิ่งแวดล้อมภาค ๑ ช.ม. เข้าดำเนินการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ ๒ ก.พ.๖๒ เวลา ๐๘๓๐ น. พ.อ.สืบสกุล บัวระวงศ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ม.(ท.) บูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับ กกล.รส.จว.ช.ม. ,ฝ่ายปกครอง อ.เมืองเขียงใหม่ ,สาธารณสุข จว.ช.ม. ,เทศบาลนครเชียงใหม่ ,ทสจ.ช.ม. ,อุตสาหกรรม จว.ช.ม. และ สนง.สิ่งแวดล้อมภาค ๑ ช.ม. เข้าดำเนินการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม ในพื้นที่ อ.เมือง เพื่อตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย ,การปล่อยฝุ่นละอองในอากาศ และการควบคุมมลพิษทางเสียง มีรายละเอียดในโรงงาน ดังนี้

๑. ผลิตภัณฑ์นมห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จว.ช.ม. ประกอบกิจการ ผลิตบรรจุภัณฑ์นมโคไทยเดนมาร์ค ได้ปิดปรับปรุงพื้นที่ผลิตบรรจุภัณฑ์
๒. บจก.ผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง ต.ท่าศาลา อ.เมือง จว.ช.ม. ประกอบกิจการคอนกรีตผสมเสร็จ ชุดตรวจได้ขอความร่วมมือในการฉีดสเปรย์น้ำ บริเวณรอบโรงงาน และทางเข้า-ออก เพื่อกำจัดและลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ
๓. บจก.ฤทธิ์พยัคฆ์ ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จว.ช.ม. ประกอบกิจการคอนกรีตผสมเสร็จ ชุดตรวจได้ขอความร่วมมือในการฉีดสเปรย์น้ำ บริเวณรอบโรงงาน และทางเข้า-ออก เพื่อกำจัดและลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ
๔. บจก.นครหลวงคอนกรีต ต.ช้างเผือก อ.เมือง จว.ช.ม. ประกอบกิจการคอนกรีตผสมเสร็จ ชุดตรวจได้ขอความร่วมมือในการฉีดสเปรย์น้ำ บริเวณรอบโรงงาน และทางเข้า-ออก เพื่อกำจัดและลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ
๕.บจก.ผลิตภัณฑ์เเละวัสดุก่อสร้าง ประกอบกิจการคอนกรีตผสม ซีเเพค ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จว.ช.ม. ชุดตรวจได้ขอความร่วมมือในการฉีดสเปรย์น้ำ บริเวณรอบโรงงาน และทางเข้า-ออก โดยเพิ่มความถี่ในการฉีดน้ำ เพื่อกำจัดและลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ
ทุกโรงงานให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ผลการปฏิบัติงานเรียบร้อย