ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

คณะผู้ตรวจประเมินสวัสดิภาพสัตว์ องค์การสวนสัตว์ ประชุมสรุปผลการตรวจประเมินสวัสดิภาพสัตว์ สวนสัตว์เชียงใหม่ ปี 63

คณะผู้ตรวจประเมินสวัสดิภาพสัตว์ องค์การสวนสัตว์ ประชุมสรุปผลการตรวจประเมินสวัสดิภาพสัตว์ สวนสัตว์เชียงใหม่ ปี 63

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานสวนสัตว์เชียงใหม่ นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสวนสัตว์เชียงใหม่ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสรุปผลการตรวจประเมินสวัสดิภาพสัตว์ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ประจำปี 2563 จากคณะผู้ตรวจประเมินสวัสดิภาพสัตว์ องค์การสวนสัตว์

โดยการดำเนินการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมินสวัสดิภาพสัตว์ระดับนานาชาติ จากคณะกรรมการของ SEAZA ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้.

ทรงวุฒิ ทับทอง