ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

“รองผวจ.รัฐพล”  ประธานเปิดงาน “พลังเชียงใหม่ลมหายใจเดียวกัน” รณรงค์แก้ไขปัญหาฝุ่นควันและผลกระทบจากไฟป่าในเขตเมืองที่ “ทต.สุเทพ”

“รองผวจ.รัฐพล” ประธานเปิดงาน “พลังเชียงใหม่ลมหายใจเดียวกัน” รณรงค์แก้ไขปัญหาฝุ่นควันและผลกระทบจากไฟป่าในเขตเมืองที่ “ทต.สุเทพ”

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ที่สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ดำเนินโครงการ “พลังเชียงใหม่ลมหายใจเดียวกัน” จัดกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาฝุ่นควันและผลกระทบจากไฟป่าในเขตเมือง “กิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ประจำปี 2563”

โดยมีนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน มีการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์งดเผา, แจกหน้ากากอนามัย, ฉีดล้างทำความสะอาดถนน เพื่อลดฝุ่นละออง

เพื่อสร้างจิตสำนึก และสร้างการรับรู้ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงปัญหามลพิษทางอากาศร่วมกัน ทั้งความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และอันตรายจากการเกิดไฟป่า โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมได้แก่ กลุ่มผู้นำชุมชน, โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ, กลุ่ม อสม., หน่วยงานราชการในพื้นที่ และ อปท.ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง