ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

ผบช.ภ.5 เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย ณ ด่านตรวจกิ่วทัพยั้ง สภ.แม่จัน จ.เชียงราย

ผบช.ภ.5 เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย ณ ด่านตรวจกิ่วทัพยั้ง สภ.แม่จัน จ.เชียงราย

วันที่ 2 ก.พ.63 เวลา 15.15 น.
พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ด่านตรวจกิ่วทัพยั้ง สภ.แม่จัน จ.เชียงราย พบ พ.ต.อ.ดุลเดชา อาชวะสมิตระกูล รอง ผบก.ภ.จว.เชียงราย, พ.ต.อ.ชยันต์ ปัญญาเครือ ผกก.สภ.แม่จัน, พ.ต.ท.กุศลพันธ์ สิงห์ใจ รอง ผกก.ป.สภ.แม่จัน, พ.ต.ท.ภูริวัฒ รุจิรัฐภาส สวป.สภ.แม่จัน ได้รายงานการปฏิบัติของด่านตรวจกิ่วทัพยั้ง การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้มอบนโยบายการปฏิบัติดังนี้

1. การจับกุมยาเสพติด ณ จุดตรวจ/ด่านตรวจในรายสำคัญ ของ ภ.5 มีผลการจับกุมลดน้อยลง ควรต้องเพิ่มประสิทธิภาพให้มากขึ้น โดยต้องมีการวิเคราะห์สถานการณ์ ต้องคิดปรับเปลี่ยนวิธีการ ปรับเวลา ปรับเส้นทางการตรวจเส้นทางหลีกเลี่ยง (frog jump) ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดละ 3 ชม. เหลื่อมเวลากันในเส้นทางหลักและเส้นทางรอง ในลักษณะเครือข่ายใยแมงมุม ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ
2. การพิจารณาตั้งด่านตรวจ ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมของห้วงเวลา เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้สัญจร ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการจราจร
3. หลังจากจับกุมแล้ว จะต้องมีการดำเนินการสอบสวนขยายผลทุกคดี เพื่อที่จะสามารถขยายผลไปถึงกลุ่มผู้ร่วมกระทำผิด ตัวการ และกลุ่มนายทุนผู้อยู่เบื้องหลัง
4. การตรวจค้นบุคคลหรือยานพาหนะ ให้ปฏิบัติตามยุทธวิธีตำรวจ และใช้ความระมัดระวัง ให้คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ พร้อมชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนผู้ถูกตรวจค้น ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย
5. กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำด่านตรวจทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต มีความโปร่งใส และเป็นธรรมต่อประชาชน

พร้อมนี้ ได้มอบสิ่งของบำรุงขวัญ เพื่อเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความเสียสละ อดทน ต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง