ข่าว เพชรบูรณ์

สืบสานวัฒธรรมไทย …………ที่บ้านบุ่งกกเรียง ต.ห้วยใหญ่ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ได้มีงานบวชพระของ นาย ณรงค์ศักดิ์ กับนาย สรศักดิ์ อีนินทร์ สองพี่น้อง หลานของนายนที บุญรอด ผ อ ศูนย์ข่าว น.ส.พ.คู่แผ่นดิน

วันที่2มีนาคม2562 สืบสานวัฒธรรมไทย …………ที่บ้านบุ่งกกเรียง ต.ห้วยใหญ่ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ได้มีงานบวชพระของ นาย ณรงค์ศักดิ์ กับนาย สรศักดิ์ อีนินทร์ สองพี่น้อง หลานของนายนที บุญรอด ผ อ ศูนย์ข่าว น.ส.พ.คู่แผ่นดิน ช่วงเช้าได้มีแห่นาคไปเข้าโบสถ์.ณ.วัดโนนสว่าง บ้านห้วยผักไล หลังจากแล้วเสร็จพิธีในโบสถ์ได้นำพระที่บวชใหม่มาที่บ้านเพื่อทำพิธีสรงน้ำพระใหม่และรับฟังพระสวดมนตร์เย็นที่บ้านของเจ้าภาพ ช่วงเย็นได้จัดให้มีงานเลี้ยงฉลองพระใหม่ที่บ้านเจ้าภาพ ขอบุญกุศลในการบวชพระครั้งนี้จงส่งผลถึงทุกผู้ทุกคนสาธุ