ข่าวเชียงใหม่

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหาหมอกควัน และไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ ย้ำ รัฐบาลพร้อมสนุนการทำงานอย่างบูรณาการ คลี่คลายปัญหาให้ได้ภายใน 7 วัน

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหาหมอกควัน และไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ ย้ำ รัฐบาลพร้อมสนุนการทำงานอย่างบูรณาการ คลี่คลายปัญหาให้ได้ภายใน 7 วัน

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์การจัดการและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า วันนี้มาในฐานะรัฐบาล ซึ่งที่ผ่านมาได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการทั้งหมด ดูแลพื้นที่ตามขั้นตอน ซึ่งวันนี้ที่มาต้องการจะรับฟังการแก้ปัญหาและอุปสรรคของการทำงานในช่วงที่ผ่านมา พร้อมขอทราบแนวทางการปฏิบัติทั้งหมด ซึ่งในช่วงท้ายตนจะกำชับในการปฏิบัติงานทั้งหมดอีกครั้ง ซึ่งวันนี้มีรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วม ติดตามสถานการณ์การแก้ปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อจะมาช่วยกันระดมสติปัญญาแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ครบทุกมิติ ซึ่งจะต้องแก้ปัญหานี้ให้คลี่คลายลงได้ภายใน 7 วันข้างหน้า ทั้งในป่าภูเขา พื้นที่การเกษตร และพื้นที่เขตเมือง ที่จะต้องได้รับการแก้ปัญหาในทุกมิติ 

ทั้งนี้ตนเองได้ทราบรายละเอียดการทำงานที่ผ่านมาโดยละเอียดอยู่แล้ว แต่วันนี้จำเป็นจะต้องทำงานที่ลงในรายละเอียดมากยิ่งขึ้น ให้สามารถแก้ปัญหาเร็วขึ้น ยืนยัน ถ้ามีปัญหาอุปสรรคใดๆรัฐบาลพร้อมที่จะสนับสนุน และยืนยันว่า ไม่มีปัญหาในเรื่องของงบประมาณ ที่จะลงมาในพื้นที่ เพื่อแก้ปัญหาได้ตามเป้าหมาย………..
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
2 เมษายน 2562