ข่าว พะเยา

พะเยา หมอกควันเกินค่า PM2.5) มีค่า 91 ไมโครกรัม ไฟป่ายังลุกไหม้ ไปทั่ว

พะเยา หมอกควันเกินค่า PM2.5) มีค่า 91 ไมโครกรัม ไฟป่ายังลุกไหม้ ไปทั่ว

วันที่ 2 เมษายน 2562 สภาพอากาศทั่วไปในพื้นที่จังหวัดพะเยา ดีขึ้นเล็กน้อย หลังมีลมพัดต่อเนื่องทำให้หมอกควันในพื้นที่
เบาบางลงเล็กน้อย ท้องฟ้าเริ่มโปร่งใส แต่สภาพทั่วไปยังคงมีหมอกควันปกคลุมกระจายไปทั่ว

 

จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ ต.บ้านต๋อม อ.เมือง, พะเยา พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 91 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) ค่า pm10 อยู่ที่ 106 ส่วนค่า AQI อยู่ที่ 201 ยังคงอยู่ในระดับสีแดง ซึ่งยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

สำหรับสถานการณ์การเกิดไฟป่าในพื้นที่จังหวัดพะเยา ก็ยังได้เกิดขึ้นหลายพื้นที่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้ระดมกำลังเข้าทำการดับ เมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดไฟไหม้ป่าห่างจาก หลังตึก โรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัย พะเยา ตำบลแม่กาอำเภอเมืองจังหวัดพะเยา เจ้าหน้าที่ มูลนิธิลือชา เทศบาลตำบลแม่กาศูนย์ทหารผ่านศึกหน่วยงานสารวัตรนิสิต ได้ช่วยกันดับไฟ ป่า เสียหายกว่า 20 ไร่

 

นายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอดอกคำใต้
นายกษิดิศ อินปั๋น ปลัด ฝ่ายความมั่นคงอำเภอดอกคำใต้ นายชัชวาลย์ มานัสสา กำนันตำบลสันโค้ง พร้อมด้วย ผู้ช่วย ฝ่ายปกครอง แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ประชาชนจิตอาสา ขึ้นดับไฟป่าบริเวณพื้นที่ป่าห้วยป่าหอบ เขตพื้นที่ป่าหมู่ที่ 6 ต.สันโค้ง ที่ลุกไหม้จนดับ

นายวิเชียร จันทะลี หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าแม่ปืม (สบอ.15 เชียงราย) นายอำนวย กี่พงษ์ กำนันตำบลแม่ปืม ผู้ใหญ่บ้าน และเครือข่ายบ้านป่าตุ้ม บ้านสันต้นผึ้ง บ้านภูเงิน ลาดตระเวนตรวจหาไฟป่าในพื้นที่เสี่ยงต่อการการเกิดไฟใหม้ป่าพบไฟใหม้จำนวน 3 จุด ปฏิบัติการควบคุมไฟป่าอย่างต่อเนื่องโดย จนท.สถานีฯ พร้อมด้วย จนท.หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่ปืม มป.2(ห้วยพญาเก๊า) สบอ.15(เขียงราย) จนท.ไฟป่าเขาเขียว จนท.เขาสิบห้าชั้น สบอ.2 (ศรีราชา) เข้าควบคุมไฟป่าบนดอยปุย (ดอยกองข้าว) รวมพื้นที่เสียหาย 14 ไร่ และได้เข้าสมทบกับชุดอาสาฯ บ้านปุยคำเข้าดับไฟบนสันดอยท้องที่บ้านปุยคำขณะนี้ยังควบคุมไม่ได้เนื่องจากเป็นพื้นที่สูงชันและเป็นหน้าผาสูง

 

นายอำนวย กี่พงษ์ กำนันตำบลแม่ปืม ผู้ใหญ่บ้าน และเครือข่ายบ้านป่าตุ้ม บ้านสันต้นผึ้ง บ้านภูเงิน ลาดตระเวนตรวจหาไฟป่าในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟใหม้ป่าพบไฟใหม้จำนวน 3 จุด

คือ ป่าทิศตะวันออกบ้านป่าตุ้ม ม.4 ต.แม่ปืม ในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พื้นที่เสียหาย 9 ไร่ บ้านสันต้นผึ้ง ม.8 ต.แม่ปืม พื้นที่เสียหาย 6 ไร่ และบ้านภูเงิน ม.13 ต.แม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา พื้นที่เสียหาย 10 ไร่ เป็นป่าเต็งรัง สาเหตุหาของป่า

https://youtu.be/kBjz70LQ8Bc