Reporter&Thai Army ข่าวเชียงใหม่

แม่ทัพภาคที่ 3 รับ บิ๊กตู่ นายกรัฐมนตรี บินด่วน!! ตรวจเยี่ยมกองบัญชาการ ควบคุมสถานการณ์หมอกควันกองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า มอบอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงาน พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ให้ทำงานด้วยความปลอดภัย

แม่ทัพภาคที่ 3 รับ บิ๊กตู่ นายกรัฐมนตรี บินด่วน!! ตรวจเยี่ยมกองบัญชาการ ควบคุมสถานการณ์หมอกควันกองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า มอบอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงาน พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ให้ทำงานด้วยความปลอดภัย

แม่ทัพภาคที่ 3 ต้อนรับ นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์หมอกควันกองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ณ มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ เชียงใหม่ ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทำงานปลอดภัย ย้ำรัฐบาลสนับสนุนอุปกรณ์การทำงานให้สถานการณ์คลี่คลาย และเร่งหามาตรการแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่

 

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์หมอกควันกองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า และมอบอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงาน ในการนี้ แม่ทัพภาคที่ 3 ร่วมปฏิบัติภารกิจด้วย ณ มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี กล่าวให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขอให้มีกำลังใจในการแก้ไขปัญหา ขอให้ทุกคนต่อสู้กับความไม่ดี สู้กับอันตรายต่าง ๆ ขอให้ทำงานด้วยความปลอดภัย รู้ว่าทุกคนเหน็ดเหนื่อย เต็มที่ในการทำงาน ขอให้ทำงานเพื่อถวายพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ทรงกำชับ และทรงห่วงใย ติดตามสถานการณ์มาโดยตลอด

 

ทั้งนี้ รัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนอุปกรณ์ในการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาให้ได้โดยเร็ว และทำให้สถานการณ์คลี่คลายในทางที่ดีขึ้นให้ได้ภายใน 7 วัน ซึ่งจะเร่งหามาตรการในการแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่ และจำเป็นต้องเข้มงวดในการใช้กฎหมายดำเนินการกับผู้กระทำความผิดเพื่อแก้ไขปัญหาในการลักลอบเผาป่า ขอให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร่วมมือร่วมใจช่วยกันแก้ไขปัญหา ซึ่งภาครัฐต้องทำงานแบบบูรณาการมากขึ้น ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและเฝ้าระวัง พร้อมกับขอให้ติดตามผลการดำเนินการอย่างใกล้ชิด และปรับรูปแบบการทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในพื้นที่