ข่าวเชียงใหม่

อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว 70961_จิตอาสาสร้างบ้านให้คนชราเฉลิมพระเกียรติ

อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว
70961_จิตอาสาสร้างบ้านให้คนชราเฉลิมพระเกียรติ


7 กันยายน 2561
ในปัจจุบันคนชรามีอยู่กันมากเพราะรัฐบาลช่วยเหลือเรื่องในการรักษาพยาบาลฟรี แต่ก็ยังมีปัญหาความชราทำงานไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ไม่มีลูกหลานดูแลซึ่งยังเป็นผลกระทบในสังคมที่จะต้องทำการช่วยเหลือดูแลกันไปตามสภาพ นายสมยศ ธรรมลังกา ผู้ใหญ่บ้านบ้านแม่ขิ หมู่ที่ 1 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าสำรวจบ้านคนจน คนพิการ คนชรา ที่ยังมีปัญหาในเรื่องบ้านที่อยู่อาศัย ห้องน้ำห้องส้วม เพื่อต้องช่วยเหลือเขาเหล่านั้น โดยขอความช่วยเหลือยังหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเข้ามาทำการช่วยเหลือกลุ่มคนเหล่านนี้ ทาง อบจ เชียงใหม่ ฝ่ายปกครองไชยปราการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น หน่วยกาชาดไชยปราการ ชาวบ้านจิตอาสา ก็ได้นำเงินและสิ่งของมาทำการช่วยเหลือ ส่วนแรงงานในการก่อสร้างนั้นได้รับการช่วยเหลือจากชาวบ้านจิตอาสา ได้เข้ามาทำการช่วยเหลือทำการก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุและได้ทำการมอบให้โดยวันนี้ได้ทำการซ่อมแซมและมอบบ้าน,ห้องน้ำ,ห้องครัวให้กับ แม่อุ้ยเอ้ย แสนโม๊ะ อายุ87 ปี บ้านเลขที่ 23 หมู่ที่ 1 บ้านดอยปุยแม่ขิ ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ และยังได้มอบสิ่งของเป็นข้าวสารอาหารแห้งให้กับกลุ่มผู้สูงอายุอีกจำนวน 10ราย เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชากรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งชาวบ้านที่เป็นจิตอาสา ก็ได้สร้างความดีในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่บ้านของตนเองคอยดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน นายสมยศ ธรรมลังกา ผู้ใหญ่บ้านบ้านแม่ขิ หมู่ที่ 1ก็ยังได้แจ้งว่าจะมีการคอยดูแลกันในหมู่บ้านโดยทางผู้นำและจิตอาสาเข้ามาคอยดูแลกันไปในแต่ละวันใครเดือดร้อนก็ให้แจ้งมายังผู้ใหญ่บ้านเพื่อจะได้หาทางช่วยเหลือกันไปเพื่อให้ชาวบ้านได้รับความสุขด้วยกันพอสมควร