Reporter&Thai Army

กองบังคับการควบคุมหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 จัดกำลังพลจำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ ร่วมกับ หน่วยควบคุมไฟป่าดอยแม่สลอง , อบต.แม่สลองใน

เมื่อ 20 เม.ย. 62 เวลา 20.00 น. กองบังคับการควบคุมหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 จัดกำลังพลจำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ ร่วมกับ หน่วยควบคุมไฟป่าดอยแม่สลอง , อบต.แม่สลองใน , ราษฎร บ.อาแหม หมู่ 3 และ บ.สามแยก หมู่ 24 ร่วมทำการดับไฟป่า บริเวณ รอยต่อ บ.อาแหม หมู่ 3 และ บ.สามแยก หมู่ 24 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จว.เชียงราย หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไปครับ