ข่าวเชียงใหม่

ทหารบ่อฉีกละอองน้ำลดหมอกควันช่วยประชาชน

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว
ทหารบ่อฉีกละอองน้ำลดหมอกควันช่วยประชาชน2 เมษายน 2562 เวลา 1030 น.
พลตรี หม่อมหลวงประวีร์ จักรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาปิโตเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสหกรรมป้องกันประเทศและพลังงาน ได้ทำการให้เจ้าหน้าที่นำรถพ่นน้ำทำการออกทำการพ่นละอองน้ำในพื้นที่ตำบลแม่คะ ตำบลสันทราย ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ วันละ3 รอบ เช้า บ่าย เย็น โดยให้รถน้ำจำนวน5 คัน แยกกันออกทำการพ่นละอองน้ำเพื่อช่วยในการดักจับฝุ่นละอองหมอกควันที่มีจำนวนหนาแน่นขึ้นทุกวัน พ่นในพื้นที่ถนนสาธารณะ ในหมู่บ้าน พื้นที่สนามกีฬาเพื่อให้ประชาชนเยาวชนได้เล่นแบบมีความสดชื่นในสนาม และยังให้พ่นละอองน้ำตามต้นไม้ในหมู่บ้าน ข้างถนน เพื่อช่วยให้ต้นไม้ได้ถูกน้ำล้างฝุ่นควันเสษสิ่งที่ไหม้ไฟมาติดหลุดลงและยังช่วยให้ต้นไม้สร้างอากาศออกซีเจนเพิ่มให้กับบรรยากาศ

 

ศูนย์พัฒนาปิโตเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร ยังได้ให้รถพ่นน้ำในสถานที่ทำการของศูนย์ฯทุกหน่วย กองสำรวจน้ำมัน กองกลั่นน้ำมัน กองบัญชาการศูนย์พัฒนาปิโตเลียมภาคเหนือ และยังให้ประชาชนในพื้นที่ไดที่ต้องการความช่วยเหลือก็สามารถที่จะมาขอเพื่อไปช่วยฉีดพ่นละอองน้ำในพื้นที่ที่ต้องการได้อีก เพื่อช่วยในการแบ่งเบาและลดหมอกควันลงเท่าที่จะทำได้ในขณะนี้ แต่ก็สร้างความชุ่มชื้นให้กับสถานที่ที่ได้รับการฉีดพ่นละอองน้ำ ลดฝุ่นละอองบนถนนได้ด้วย
คิวภาพ-รถน้ำ –เจ้าหน้าที่ทำการพ่นละอองน้ำ-นำรถออกทำการ-พ่นละอองน้ำสนามกีฬา-พ่นละอองน้ำในสถานที่ทำงาน-พ่นละอองน้ำบนท้องถนน- พ่นละอองน้ำในหมู่บ้าน

https://youtu.be/2WD3ezTAyGk