Reporter&Thai Army

หมู่ รส.อ.แม่ฟ้าหลวง จัดกำลังพลจิตอาสา จำนวน 5 นาย (ส.2, พลฯ3) สนับสนุน โรงครัวพระราชทาน ร่วมกับ ส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ เพื่อประกอบอาหารสำหรับแจกจ่ายให้กับผู้มาร่วมงานศพ นาย อาโล๊ะ อาซังกู่

เมื่อ 020900 เม.ย. 62 หมู่ รส.อ.แม่ฟ้าหลวง จัดกำลังพลจิตอาสา จำนวน 5 นาย (ส.2, พลฯ3) สนับสนุน โรงครัวพระราชทาน ร่วมกับ ส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ เพื่อประกอบอาหารสำหรับแจกจ่ายให้กับผู้มาร่วมงานศพ นาย อาโล๊ะ อาซังกู่ ราษฎร บ.ป่าคาสุขใจ ที่ประสบอุบัติเหตุตกเขาเสียชีวิต ขณะปฏิบัติภารกิจร่วมดับไฟป่า ณ บ้านเลขที่ 164 บ.ป่าคาสุขใจ หมู่ 5 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จว.ช.ร.