Uncategorized

ยโสธรปล่อยรถบรรทุกสิ่งของบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สปป.ลาว

ยโสธรปล่อยรถบรรทุกสิ่งของบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สปป.ลาว
จังหวัดยโสธรปล่อยรถบรรทุกสิ่งของบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย แขวงอัตตะปือ และแขวงจำปาสัก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(สปป.ลาว) มีเงินสด1 แสนบาทและสิ่งของมากมาย
วันนี้(2ส.ค.61) นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นายวีระวัฒน์ วงศ์ว่องไว และนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ได้ปล่อยรถบรรทุกสิ่งของบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในแขวงอัตตะปือ และแขวงจำปาสัก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(สปป.ลาว) ของจังหวัดยโสธร ณ บริเวณหน้าหอประชุมวิถีอีสาน อำเภอเมืองยโสธร ในโอกาสเดียวกันนี้ นายสุวัฒน์ เข็มเพชร นายอำเภอเมืองยโสธร ร่วมกับชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และเครือข่าย ภาครัฐภาคเอกชน ของอำเภอเมืองยโสธร ได้ร่วมกันมอบเป็นเงินสด จำนวน 5 หมื่นบาท โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นผู้รับมอบ ซึ่งสิ่งของและเงินสดทั้งหมดนี้ได้ใช้รถบรรทุก เพื่อนำไปมอบให้ สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ก่อนจะส่งไปยังมือผู้ประสบภัย สปป.ลาว ต่อไป
จากเหตุการณ์ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม2561 ที่ผ่านมา พายุฝนถล่มทำให้สันเขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อย ส่งผลให้มวลน้ำปริมาณ 5,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นเขื่อนไฟฟ้าพลังงานน้ำที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างในแขวงอัตตะปือ ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพังลงมา ไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่หลายหมู่บ้านในแขวงอัตตะปือและแขวงจำปาสัก ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก ทั้งในการคมนาคมและด้านความเป็นอยู่ ขณะนี้ มีประชาชนได้รับผลกระทบจำนวนมาก จังหวัดยโสธรได้จัดตั้ง “ศูนย์รับบริจาคให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สปป.ลาว ณ.สนง.ปภ.จังหวัดยโสธร เพื่อเป็นศูนย์กลางรวบรวมสิ่งของและเงินบริจาคของจังหวัดยโสธร ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นมา โดยมียอดบริจาค ณ. วันนี้เป็นเงินสดรวมจำนวนทั้งสิ้น 100,000 บาท และ สิ่งของอุปโภค-บริโภค เช่น อาหารสำเร็จรูป ,น้ำดื่ม,ข้าวสาร,อาหารแห้ง และสิ่งของใช้ในชีวิตประจำวัน
สมัย นิกูลรัมย์ ข่าวชัดประเด็นจริง