ข่าวการศึกษาและไอที

องคมนตรีครวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคร…

นราธิวาส/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

02-08-61องคมนตรีครวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคร...

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 2 ส.ค. 61 พล.ร.อ.พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมและติดตามการพัฒนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 44 วัดฉัททันต์สนาน ซึ่งตั้งอยู่ ม.1 ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ทางโรงเรียนได้จัดแนวการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับโครงการพระราชดำริฯ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมุ่งเน้นสร้างเด็กให้เป็นคนดีของสังคม การส่งเสริมให้ครูเป็นมืออาชีพและมีจิตวิญญาณความเป็นครู พัฒนาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งพัฒนาทักษะด้านอาชีพ สร้างนิสัยรักการอ่าน จัดกิจกรรมกระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียนรู้จากการค้นคว้าวิจัยและจากสถานการณ์จริง เพื่อเป็นการยกระดับการจัดการศึกษาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ โดยใช้สื่อการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมควบคู่กับการสอนตามปกติ ซึ่งที่ผ่านมาผลการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบระดับประเทศในชั้น ป.6 ปีการศึกษา2560 โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก คือ ได้ลำดับที่ 1 ของ อ.ตากใบ
ซึ่งก่อนที่คณะจะเดินทางกลับ พล.ร.อ.พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เยี่ยมชมห้องสมุดและห้องนักเรียนชั้นอนุบาล เพื่อติดตามความเปลี่ยนแปลงของเด็กๆ หลังจากที่ทางโรงเรียนได้รับเงินสนับสนุนแล้ว มาจัดทำสื่อการเรียนการสอน ที่สามารถดึงดูดเด็กๆ ให้มีความจำที่แม่นยำขึ้น และได้รับความสนุกสนานโดยลืมว่านี่คือการสอนที่ใช้หลักจิตวิทยาให้เด็กๆรักการมาเรียนหนังสือและรักการอ่านมากขึ้น พร้อมได้มอบกระเป๋าพระราชทาน แก่ นางปรีดา เมฆรัตน์ ผอ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 44 วัดฉัททันต์สนาน จำนวนหนึ่ง เพื่อส่งมอบต่อให้กับเด็กนักเรียน ซึ่งคณะครูและนักเรียนต่างรึสึกซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุนอย่างหาที่สุดมิได้