Uncategorized

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่ผ่านการอบรมโครงการ D.A.R.E.

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 11.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์วัดบางบัวทอง ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่ผ่านการอบรมโครงการ D.A.R.E. ในงานรวมพลคน D.A.R.E. จังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2561 ซึ่งตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีได้กำหนดจัดขึ้น โดยมีพลตำรวจตรี อำนาจ จันทร์เจริญ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 นายสงวนศักดิ์ ศรีวัฒนพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 1 รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนรอง ผอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี(ท) ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี นายอำเภอเมืองนนทบุรี ผู้แทนนายอำเภอปากเกร็ด ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรที่เกี่ยวข้อง กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีด้วยโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน หรือโครงการ D.A.R.E. (Drug Abuse Resistance Education) เป็นโครงการที่ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรให้เข้าไปสอนในโรงเรียนเพื่อแนะนำนักเรียนให้เข้าใจถึงพิษภัยของยาเสพติดและรู้วิธีที่จะหลีกเลี่ยงจากยาเสพติด ทั้งนี้ ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีได้ดำเนินการโครงการ D.A.R.E.มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยในปีการศึกษาที่ 1/2561 มีครูตำรวจ D.A.R.E.จำนวน 92 นายเข้าไปสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในโรงเรียนต่างๆจำนวน 86 โรงเรียน ซึ่งมีนักเรียนผ่านการอบรมจำนวน 6,028 คน ดังนั้น วันนี้จึงได้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรดังกล่าว นอกจากนั้น ได้มีพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันเรียงความและวาดภาพเกี่ยวกับโครงการ D.A.R.E. รวมถึงมีการมอบประกาศนียบัตรให้แก่ตัวแทนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ D.A.R.E.ด้วย
สมัย นิกูลรัมย์ จ.นนทบุร